שירות מערכת "תיק תושב" מאפשר לכם לצפות בשקיפות מלאה במידע הקיים במערכת המועצה בנושא חשבונות הארנונה, המים, הביוב והשמירה שלכם. בתיק התושב תוכלו לעקוב אחר החיובים שלכם, לראות את גודל הנכס שלכם, להקים הוראת קבע באשראי ועוד. 

רוצים כבר היום שתהיה לכם גישה לתיק תושב?
המועצה עברה לגביית ארנונה ישירה דרך המועצה. שאר תשלומי המיסים יהיו באמצעות היישוב.

ניתן כבר היום לעבור לגבייה ישירה של המועצה באמצעות טופס פנייה >>

שימו לב - אם שכחתם שם משתמש או ססמא של מערכת תיק תושב ניתן לפנות לשחזור בדואר אלקטרוני [email protected]