רות נוטקוביץ
מנהלת מדור מידע מוניציפאלי
02-9700684

אורית מאירסון
רכזת מידע מוניציפאלי
02-9700684
 

המדור אחראי על הטמעת השימוש במערכת ה - GIS ככלי לקבלת החלטות.

תחומי עיסוק מרכזיים:

1.     איסוף והנגשת נתוני GIS מוניציפליים ליחידות המועצה, מזכירויות הישובים ולתושבים.

2.     ניהול ותפעול פורטל ה - GIS המועצתי - https://v5.gis-net.co.il/v5/Mbinyamin

3.     ליווי הליך מתן שמות רחובות ומספרי בתים.