מבקש להפריד את יחידות דיור בנכס שלי:

יחידה 1

יחידה 2

יחידה 3

הצהרת הבעלים * שדה חובה
ידוע לי כי במידה והנתונים שגויים, המועצה רשאית לגבות ממני את מלוא התשלום רטרואקטיבית.
Browser not supported