איפה? ניתן להקים הוראת קבע בנקאית באופן מקוונן באתר האינטרנט של הבנק שלכם.

מהו קוד המוסד? קוד המוסד של המועצה לצורך הקמת ההרשאה הינו 23339.

שימו לב - מומלץ שלא להגביל את גובה החיוב שכן הארנונה צמודה למדד וייתכנו שינויים קלים בגובה החיוב מידי חודש (כך במידה והחיוב הוגבל ל- 500 ש"ח והארנונה לתשלום עומדת ע"ס 500.25 ש"ח, יוחזר החיוב על ידי הבנק).

יש לצרף את האסמכתא של הבנק בטופס הבקשה.

כדאי לדעת - הוראת קבע בנקאית נגבית ב- 10 לכל חודש ומקנה 0.58% הנחה חודשית מחיובי הארנונה.