בעלי עסקים בבנימין לוקחים אחריות אזורית ופעילים בפורומים בעלי עסקים לקידום האזור. 

יחד עם מעו"ף ומשרד הכלכלה, הקמנו במועצה שני פורומים לקידום ושגשוג כלכלי באזור: 


1.    פורום עסקים שער בנימין: מטרתו להגדיל את הטראפיק באזור התעשיה, ליצור אקו-סיסטם שיוביל להפיכת המקום למקום משיכה לעסקים ותעשיה.
2.    פורום עסקים מערב בנימין- פועל במטרה לייצר ולבנות קהילה עסקית שתייצר שיתופי פעולה אזוריים ותוביל לשגשוג כלכלי לבעלי העסקים.