אנחנו כאן- אחד בשביל השני. בנימין בשביל העסקים!


כחלק מתפיסת העולם שלבעלי העסקים בבנימין יש התמודדיות ייחודיות הנובעות מהמיקום הגיאוגרפי, מסגנון החיים ועוד. אנחנו מאמינים בשיתופי פעולה וביצירת קהילות.
לשם כך, היחידה לקידום עסקים במועצת בנימין הקימה מספר קבוצות וואטסאפ חלקן מקומיות לפי אזורים וחלקן כלליות. בקבוצות נוצרים שיתופי פעולה בין עסקים, מפורסמים מכרזים והנחיות ועוד. 
רוצה להצטרף?

הירשם לקידום עסקים