פרטי הפונה

פרטי הפנייה

האם הנך מגיע/ה מהבית במרחק של יותר מ 500 מטר ממקום מגורים למקום עבודה? (חובה) שדה חובה

הסעה מטעם המועצה (חובה) שדה חובה

 

 
תשלום החזר הוצאות נסיעות ישולם בהתאם לרפורמה בתחבורה הציבורית : חופשי חודשי  או  חופשי יומי  או אחר.

הריני מצהיר / ה בזה כי הפרטים הנ"ל נכונים ומבקש/ת לאשר לי קצובת נסיעה בהתאם לפרטים שמסרתי לעיל .

הנני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי בכתובת המגורים ,במקום העבודה או בהסדרי התחבורה הציבורית.

Browser not supported