תלמיד המבקש ללמוד עפ"י אזור הרישום, במוסד חינוכי מחוץ לבנימין- יגיש למחלקת החינוך בקשה לאישור לימודי חוץ בטופס המקוון להלן. (כאן מטה בדף) הבקשה תועבר למחלקה ע"י מזכיר הישוב או ישירות ע"י המשפחה.

מחלקת החינוך תפעל עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך ותיתן תשובה לבקשה תוך 7 ימים עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות:

א. אישור הבקשה כולל זכאות לאגרת לימודי חוץ - תינתן במקרה והבקשה תואמת את אזור הרישום.

ב.אישור הבקשה ללא זכאות לאגרת לימודי חוץ - תינתן במקרה והבקשה אינה תואמת את אזור הרישום, אך לא עומדת בניגוד למדיניות משרד החינוך ו/או המועצה.

 

לשאלות נוספות בנושא טופס לימודי חוץ:

יעל שטיין - YaelS@binyamin.org.il (יסודי ועל יסודי)

אתי- eti@binyamin.org.il (מוכש"ר)

דורית- kg@binyamin.org.il (גנים)

להגשת בקשה מלאו את הטופס:

שנת לימודים מבוקשת
שנת לימודים מבוקשת * שדה חובה
סוג פיקוח
סוג פיקוח * שדה חובה

פרטי התקשרות