פרטי בעל הנכס

פרטי מגיש הבקשה

 

 

פרטי הבקשה

 

 

קבצים

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרונה ספייב מזכירת מחלקת תכנון בטלפון:  02-9977234 או בכתובת sharonas@binyamin.org.il