המועצה האזורית בנימין ומחלקת הספורט במתנ"ס בנימין השלימו את פרויקט מסלולי  הכושר ביישוב עם התקנה ומיפוי שילוט מסלולי הליכה לאורך כשלושה ק"מ.

לנוחיותכם מצורפות כאן מפות מסלולי הריצה ביישובים.

אז תעלו על ביגוד ספורטיבי ו...צאו לדרך!

נפש בריאה בגוף בריא. תתחדשו.