במסגרת פרויקט של משרד הפנים אושרה חלוקת תלושי מזון למשפחות למימוש בלמעלה מ- 1,500 נקודות מכירה.

פרסומים באתר משרד הפנים

מידע נוסף במשרד הפנים

בדיקת זכאות לתווי מזון

טבלת נקודות המכירה בהם ניתן להשתמש בכרטיס המזון

עיקרי התוכנית

משפחות הזכאיות (וכפי שיפורט להלן) תקבלנה כרטיס נטען בסכום לו הן זכאיות בשלוש פעימות בשלושת החודשים הקרובים.

סכום הזכאות

 • כל ראש משפחה 300 ₪
 • כל נפש נוספת במשק הבית 225 ₪
 • הסכום המקסימלי לכל חודש הינו 2,400 ₪

2 הקבוצות הזכאיות לקבלת כרטיס המזון הן:

 • תושבים הזכאים להנחה על בסיס הכנסות בגובה של 70% או יותר מתשלומי הארנונה  - כל הנחה מסיבה אחרת שאליה התושב זכאי,  גם היא בגובה של 70% או יותר, איננה מקנה זכאות לכרטיס המזון (לדוגמה תושב הזכאי להנחה בשיעור של 80% מתשלומי הארנונה עקב נכות, איננו זכאי לכרטיס מזון).
 • אזרחים ותיקים המקבלים קיצבת זקנה, קיצבת שאירים, קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה, ובנוסף מקבלים גמלת הבטחת הכנסה. הזכאות היא לעד שתי נפשות בבית  ולכל היותר עד סכום של 600 ₪.

חשוב לציין שכל זה יקבע לפי הנתונים הקיימים במחלקת הגביה במועצה, כך שמשפחה שלא השתנו הנתונים שלה מאז שהגישה בקשה להנחה בארנונה, אינה צריכה לעשות דבר, ותקבל את כרטיס המזון לביתה ע"י שליח בתקופה הקרובה כרטיסי המזון ייטענו בהתאם לכמות הנפשות המופיעה כיום במשרד הפנים.

לצורך חישוב ההכנסה המזכה ב-70% הנחה בארנונה ובתלושי המזון, ניתן לבחור בין ההכנסה הממוצעת בחודשים 10-12 2019; או 10-12 2020, או ממוצע ההכנסה בשנת 2019 או ממוצע ההכנסה בשנת 2020. חשוב לציין כי לא ניתן עוד לקבל הנחה מארנונה לשנת 2020, אך במידה ותושב שאיננו מופיע בנתונים של מחלקת גביה ויימצא זכאי להנחה בגובה של 70% או יותר בהתאם להכנסותיו בשנת 2019, יהיה זכאי לכרטיס המזון אך לא לקבלת ההנחה בפועל.

בנוסף ישנם חריגים אשר זכאים גם כן למענק וכדלהלן:

 • משפחה אשר אינה רשומה במועצה כזכאית להנחה בארנונה, אך עומדת בכללים של הנחה בגובה 70% ומעלה לו הייתה מגישה בקשה, תוכל להגיש בקשה דיגיטלית או  למלא טופס ייעודי אשר יעלה בימים הקרובים לאתר המועצה.
 • תושב שאינו רשום כתושב רשות מקומית כלשהיא, יוכל לפנות למשרד הפנים כדי להיכלל בפרויקט (דרכי הפניה יפורסמו באתר משרד הפנים ונפרסמן לכשיפורסמו) .
 • משפחות שעדיין לא העבירו את כתובתן לישוב במשרד הפנים ולא הגישו בשנת 202 בקשה להנחה מארנונה, והכתובת הרשומה הינה ברשות מקומית אחרת יצטרכו לפנות לרשות המקומית בה הם רשומים כדי להיכלל בפרויקט זה.

תושב אשר לא קיבל את כרטיס המזון בפעימה הראשונה אך יימצא זכאי לאחר מכן, יקבל את כרטיס המזון גם בדיעבד בפעימה הבאה.

 

מצ"ב טבלת ההכנסות המזכות בכרטיס מזון ו/או בהנחה בשיעור 70% או יותר מארנונה:

מספר נפשות המתגוררת בנכס הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת בשנת 2019 מכל המתגוררים בנכס, לרבות קצבאות זקנה או נכות
1 2,881 ש"ח
2 4,321 ש"ח
3 5,011 ש"ח
4 5,703 ש"ח
5 7,121 ש"ח
6 8,540 ש"ח
7 11,452 ש"ח
8 13,084 ש"ח
9 14,715 ש"ח
10 ומעלה 1,635 ש"ח לנפש

 

מועדי חלוקת התווים

 • פעימה ראשונה בין ח' שבט תשפ"א (28/01/2021) לבין כ"ט שבט תשפ"א (18/01/2021)
 • פעימה שניה בין י"ג אדר תשפ"א (25/02/2021) לבין ה' ניסן תשפ"א (18/03/2021)
 • פעימה שלישית בין כ' אדר תשפ"א (4/03/2021) לבין י"ב ניסן תשפ"א (25/03/2021)

שימו לב! בכל פעימה לא יחולקו תווים חדשים אלא התו הינו נטען ובכל פעימה הוא יוטען מחדש.

הגשת בקשה באיחור

תושב שלא הגיש בקשה במועדים הללו יהיה זכאי להגיש בקשה עד לתאריך י' באייר תשפ"א (22/04/2021) ואם יתברר שהינו זכאי יקבל את סכום זכאותו בגין שלושת הפעימות בחלוקה שתהיה בין ט' סיון תשפ"א (20/05/2021) לבין ל' בסיון תשפ"א (10/06/2021).

עדכונים נוספים

חלק מהזכאים מקבלים 2-3 כרטיסים שכן כל כרטיס מוגבל בסכום של עד 1000 ₪.

לדוגמה, משפחה הזכאית לסכום של 2400 ₪ בפעימה א', תקבל לידיה 3 כרטיסים ועליה לשפעל את שלושתם – הראשון והשני ייטענו בסכום של 1000 ₪ כל אחד והשלישי בסכום של 400 ₪.

משפחה הזכאית ל- 1250 ₪ תקבל 2 כרטיסים, ועליה לשפעל את שני הכרטיסים, הראשון ייטען בסכום של 1000 ₪ והשני ב- 250 ₪ .

חשוב מאוד לשמור את הכרטיסים גם אם השתמשו כבר  בכל הסכום של הפעימה הראשונה, כרטיסים אלה ישמשמו גם לפעימות הבאות כאשר תיפתח ההטענה של הסכומים שלהם.

לא לזרוק את הכרטיסים

שאלות ותשובות מיזם ביטחון תזונתי

מי זכאי לקבל כרטיס מזון?

כל מי שעומד בכללים המוגדרים באמות המידה שפרסם שר הפנים.

הפרמטרים לזכאות הינם:

 1. הכרטיס יגיע אוטומטית לזכאים להנחה מארנונה בשיעור של 70% ומעלה על פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בתקנות הסדרים במשק המדינה. אין צורך להגיש בקשה.
 2. הכרטיס יגיע אוטומטית לאזרחים ותיקים המקבלים בנוסף לקצבת אזרח ותיק השלמת הכנסה וזכאים לפטור של 100% משתלום הארנונה. מידע על תושבים אלה מתקבל במועצה כל תחילת שנה מטעם ביטוח לאומי והם מעודכנים אוטומטית במערכת, אין צורך להגיש בקשה.
 3. תושב שעומד במבחן ההכנסה אך לא רשום ברשות המקומית כזכאי להנחה מארנונה , לדוגמה תושב שלא ביקש בקשה או שוכרים שמתגוררים במועצה אך לא רשומים כמשלמים במערכת הגביה, יוכל להגיש בקשה ובמידה ויימצאו זכאים להנחה בשיעור של 70% או יותר על בסיס מבחן ההכנסות של 2021, יהיו זכאים לכרטיס מזון.

קישורים למידע בנושא מיזם בטחון תזונתי במשרד הפנים:

מידע בנושג לביטחון תזונתי באתר משרד הפנים

מידע בנוגע לזכאות לכרטיס נטען 31.12.20

מידע נוסף בנוגע לזכאות לכרטיס נטען 21.12.20   


כיצד אני מקבל את כרטיס המזון?

כרטיסי המזון יגיעו ישירות לבית הזכאים על ידי שליח מטעם הספק (הספק הינו שופרסל). מועד החלוקה הראשונה הוא החל מ- 28/01/2021 ועד 25/02/2021. הספק יהיה עמכם בקשר טלפוני ויעדכן במועד הגעתו.


מה הסכום שאליו אני זכאי בכרטיס המזון?

 1. לזכאי/ת ולבת/בן זוגו/ה הזכאים להנחה על בסיס הכנסות בשיעור של 70% ומעלה, יוטענו בכרטיס 300 ₪ לאדם ( כלומר 600 ₪ לבני זוג) + 225 ₪ נוספים לכל אדם המתגורר איתם, ועד לסכום מרבי של 2400 ₪ לפעימה (ייתכנו שינויים בסכומים בין הפעימות, זה הסכום המעודכן לפעימה הראשונה).
 2. לזכאי/ת ובת/בן זוג/ה הזכאים לפטור אזרח ותיק, יוטען הכרטיס ב- 300 ₪ לאדם (כלומר לכל היותר 600 ₪ בכרטיס בכל פעימה).
 3. דוגמה:  למשפחה עם זוג הורים+ 5 ילדים הזכאים לכרטיס, יוטען הכרטיס בסכום של 1,725 ₪ לפי החישוב הבא: עבור כל אחד מההורים יוטען הכרטיס ב- 300 ₪ (סה"כ 600 ₪) , עבור כל אחד מהילדים יוטען הכרטיס ב- 225 ₪ (סה"כ עוד 1,125 ₪).

איך אני יודע האם שלחתם את הפרטים שלי לספק על מנת שאקבל את כרטיס המזון?

כל תושב שקיים במערכת הגביה ומעודכנת לו הנחה על בסיס הכנסות בשיעור של 70% או יותר או תושב שמעודכן כאזרח ותיק הזכאי להשלמת הכנסה ומקבל פטור מארנונה, הנתונים שלו מועברים אוטומטית לספק (שופרסל) שמחלק את כרטיסי המזון. משפחה שלא השתנו הנתונים שלה מאז שהגישה את הבקשה להנחה מארנונה, אינה צריכה לעשות דבר, ותקבל את כרטיס המזון ישירות לביתה על ידי שליח של הספק.


לפי איזה נתונים מועברים נתוני המשפחה לספק / איך אתם יודעים כמה נפשות אנחנו בבית כדי שנקבל כרטיס מזון בסכום המתאים?

הנתונים הקובעים האם הנתונים המופיעים במשרד הפנים (כמות הנפשות המופיעות במשרד הפנים, לא כמות הנפשות שהופיעו בבקשה להנחה).האם בעקבות כך שלא הופעתי ברשימות שלכם ואתם מעדכנים אותי ברשימות רק מעכשיו, האם הפסדתי את כרטיס המזון שאליו הייתי זכאי בפעם הראשונה?

בהחלט לא. משרד הפנים מחלק את כרטיסי המזון ב- 3 פעימות. הראשונה החל מ- 28/1/21, השנייה החל מ- 25/2/21, והשלישית החל מ- 4/3/21. תושב אשר נמצא זכאי ולא הופיע ברשימות של הפעימה הראשונה, יקבל את סכום שהיה זכאי אליו בחלוקה של הפעימה השנייה.


לא הייתי זכאי להנחה על בסיס הכנסות בשנת 2020, אבל עכשיו מצבי הכלכלי הורע ואני חושב שאני יכול להיות זכאי, מה עלי לעשות?

עליך להגיש בקשה להנחה מארנונה על בסיס הכנסות באתר הדיגיטלי שלנו או באופן ידני. על הבקשה להיות מוגשת עד ה- 22/4/21 לכל המאוחר (תאריך זה נקבע על ידי משרד הפנים ואיננו ניתן לשינוי). אנו ממליצים להגיש את הבקשה באופן דיגיטלי.  תשומת ליבך למבחן ההכנסות המזכה בכרטיס המזון. ההכנסות המופיעות במבחן הן הכנסות ברוטו מכל יושבי הבית. גם קצבת זקנה או נכות נחשבת במניין ההכנסות. במידה והכנסותיך גבוהות ממבחן זה, ייתכן ואתה זכאי להנחה מארנונה בשיעור הנמוך מ- 70% ולכן כדאי שתגיש בקשה על מנת לקבל הנחה מארנונה, אך במקרה בו תמצא זכאי להנחה בשיעור הנמוך מ-70% לא תהיה זכאי לכרטיס המזון.


בשנת 2020 לא הגשתי בקשה להנחה מארנונה על בסיס הכנסות. אם הייתי מגיש, הייתי זכאי ל-70% הנחה שכן ב-2019 לא עבדתי / לא היו לי הכנסות. בשנת 2020 מצבי הכלכלי השתפר, ואם אני אגיש עכשיו בקשה למבחן הכנסות, לא אהיה זכאי. האם אני יכול להיות זכאי לכרטיס מזון?

ייתכן שכן. הזכאות לכרטיס מזון נבחנת על בסיס זכאות להנחה על בסיס הכנסות בשיעור ש ל70% ומעלה או לשנת 2020 (כאשר בוחנים את ההכנסות של 2019) או לשנת 2021 (בוחנים את ההכנסות של 2020). עליך להגיש בקשה להנחה מארנונה על בסיס הכנסות ולבקש להיבחן על בסיס ההכנסות של 2019. במידה ותימצא זכאי להנחה בשיעור של 70% או יותר, תהיה זכאי לכרטיס המזון אך לא לקבלת ההנחה בפועל שכן הנחות לא ניתנות בדיעבד, אך תהיה זכאי לכרטיס המזון. במידה ותמצא זכאי לכרטיס המזון, תצורף לרשימה שאנחנו מעבירים לספק, ותקבל את כרטיס המזון בפעימות הבאות גם בדיעבד. את הבקשה להנחה ניתן להגיש עד ה- 22/4/21 לכל המאוחר (תאריך זה נקבע על ידי משרד הפנים ואיננו ניתן לשינוי).


בוועדת חריגים אישרו לי 70% הנחה מארנונה לשנת 2020, האם אני זכאי לכרטיס מזון?

לא. הזכאות לכרטיס מזון הינה אך ורק על בסיס מבחן ההכנסות ולא על בסיס מבחנים אחרים. חובה כי מקור ההנחה הוא תקנה 2 א' 8 א' לתקנות הסדרים במשק המדינה לשנת 2020 או לשנת 2021 . כלומר, מי שזכאי להנחה בארנונה של 70% לפחות לפי מבחן ההכנסה בלבד זכאי לכרטיס מזון.


השנה ייתכן ואני זכאי ל-70% הנחה על בסיס הכנסות, מה עלי לעשות? (שאלת המשך לשאלה הקודמת)

להגיש בקשה להנחה מארנונה על בסיס מבחן הכנסות לשנת 2021 (שנבחנת לפי ההכנסות של 2020).  על הבקשה להיות מוגשת עד ה- 22/4/21 לכל המאוחר (תאריך זה נקבע על ידי משרד הפנים ואיננו ניתן לשינוי). במידה ותימצא זכאי להנחה בשיעור של 70% או יותר, תהיה זכאי לקבלת כרטיס מזון גם באופן רטרואקטיבי.


ע"פ הנחת חוק אני זכאי ל- 70 אחוז הנחה מארנונה (לדוגמה סיעוד מקנה 70% הנחה, נכות כללית 80% הנחה, עיוור זכאי ל-90% הנחה) – האם אני זכאי לכרטיס מזון?

לא. שיעור הנחה אינו מהווה תנאי מספיק לזכאות לכרטיסי מזון. מקור ההנחה צריך להיות מבחן הכנסות  לפי תקנה 2 א' 8 א' לתקנות הסדרים במשק המדינה לשנת 2020 או לשנת 2021. כלומר, מי שזכאי להנחה בארנונה של 70% לפחות לפי מבחן ההכנסה ולא לפי מבחנים אחרים.


אין לי הכנסות בכלל, אני מתקיים רק מקצבת הנכות. אני לא מגיש בקשה להנחה על בסיס הכנסות כי הנחת החוק ממילא מקנה לי הנחה גבוה יותר (לדוגמה הנחת נכות מקנה 80% הנחה ולפי מבחן ההכנסות ייתכן והיה זכאי ל-70% הנחה), מה עלי לעשות?

להגיש בקשה להנחה על בסיס הכנסות (כמו התשובה לשאלה 11). יש לקחת בחשבון כי קצבאות הנכות נחשבות כהכנסה. במידה והתושב יימצא זכאי להנחה נמוכה יותר מזו שקבועה לו בחוק, כמובן שאין שינוי בהנחה שניתנת לו בפועל. 


אני חייל/ת בשירות סדיר או מתנדב/ת בשירות לאומי ואני זכאי/ת ל-100% פטור מארנונה, האם אני זכאי/ת לכרטיס מזון?

לא. משרד הפנים קבע כי מקבוצת הזכאים יוחרגו כל מי ששוהה במקום שבו נותנים לו אכסון וכלכלה (חיילים, קשישים בבתי אבות  ועוד). חייל  או מתנדב בשירות לאומי לא יוכלו גם להגיש בקשה להנחה מארנונה על בסיס הכנסות. חיילים לא זכאים לכרטיס מזון, כך נקבע על ידי משרד הפנים.


אני זכאי לכרטיס מזון כיוון שאני אזרח ותיק המתקיים מהשלמת הכנסה ומקבל 100% פטור מארנונה. אני מקבל 600 ₪ בכרטיס הנטען עבורי ועבור בת הזוג שלי, אבל גרים איתי גם הילדים שלי והנכדים שלי. מדוע אינני מקבל יותר בכרטיס הנטען?

כך נקבע על ידי משרד הפנים.  קבוצה זו, אזרחים ותיקים הזכאים לפטור מתשלום ארנונה, אינם יכולים להגיש בקשה למבחן הכנסות על מנת לקבל כרטיס טעון בסכום גבוה יותר. המקסימום שניתן להם בכרטיס הוא 600 ₪ בכל פעימה (במידה ומדובר בבני זוג, יחיד יקבל 300 ₪ בכל פעימה).


אני משכיר יחידת דיור / נכס במועצה ואני לא רשום כמשלם ארנונה כיוון שבעל הבית שלי משלם עבורי ארנונה, לכן לא ביקשתי הנחה מארנונה. האם אני יכול להיות זכאי לכרטיס נטען?

האם אתה רשום במשרד הפנים כתושב מועצה אזורית מטה בנימין ?

כן לא
ייתכן וכן. עליך להגיש בקשה להנחה מארנונה לא יאוחר מיום 22/4/21, לצרף בה את כל המסמכים הדרושים לרבות חוזה שכירות, ובמידה ותמצא זכאי להנחה של 70% או יותר על בסיס הכנסות תהיה זכאי לכרטיס נטען (גם בדיעבד). במידה ותמצא זכאי להנחה בשיעור של 70% ומעלה (או כל אחוז אחר), לא תקבל בפועל את ההנחה שכן אינך רשום כמשלם ארנונה, אבל תצטרף לרשימות המועברות לספק כזכאי לכרטיס מזון נטען. עליך תחילה להעביר את כתובתך במשרד הפנים ולרשום את עצמך ובני משפחתך כתושבי המועצה. במידה ותעשה זאת, תוכל להגיש בקשה להנחה מארנונה על בסיס הכנסות וזכאותך תיבחן. במידה ואינך מעוניין להעביר את כתובתך, עליך להגיש את הבקשה לבחינת זכאות לכרטיס ברשות שבה את/ה רשום.  לא ניתן להגיש בקשה בשתי רשויות שונות.

 


אינני רשום כתושב המועצה במשרד הפנים אך אני רשום כמשלם ארנונה וגם קיבלתי הנחה בשיעור 70% (או יותר) על בסיס הכנסות לשנת 2020. האם תהיה לי בעיה עם קבלת הכרטיס כיוון שאינני רשום כתושב המועצה?

מחלקת גביה העבירה את הנתונים של כל המשלמים שמופיעים כזכאים להנחה מארנונה על בסיס הכנסות בשיעור של 70% או יותר, ייתכן ותהיה בעיה עם כמות הנפשות שהופיעו לצורך חישוב גובה הסכום בכרטיס, במקרה כזה יש לפנות למוקד הגביה בטלפון 02-6492929.  


בבקשה להנחה שהגשתי עדכנתי כי אנחנו 10 נפשות, כלומר היינו זכאים לכרטיס נטען בסכום של 2400 ₪. קיבלנו כרטיס נטען בסכום של 1950 ₪ (כלומר לפי 8 נפשות), מדוע?

הסכום בכרטיס נקבע על פי כמות הנפשות המופיעה במשרד הפנים, לא לפי כמות הנפשות כפי שנרשמה בבקשה. ייתכן ומאז עזבו את הבית חלק מהילדים שהיו רשומים או שהם אינם רשומים במשרד הפנים כתושבי המועצה.


נולד/ה לנו ילד/ה נוספת בסוף שנת 2020 או בתחילת שנה זו. לא קיבלנו על ילד זה סכום של 225 ₪ נוספים, מדוע?

ייתכן ופרטי הנולד אינם מופיעים עדיין במערכת , עליך לשלוח ספח ת.ז עם פרטי הילד/ה שנולד/ה והם יצורפו בבקשה לחלוקה הבאה.


לשאלות ניתן לפנות למוקד הגביה בטלפון 02-6492929 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00 -16:00