מידע חשוב והנחיות

התנאים למכירת חמץ

  • להשלמת הליך המכירה יש צורך ברישום כתובת הדוא"ל ומספר טלפון נייד או בבית המוכר.
  • המכירה מתבצעת רק לתושבי ישראל ובמקומות בישראל.
  • אם החמץ הנמכר נמצא בכתובות שונות – לכל כתובת דרוש טופס נפרד.
  • הפרטים הנדרשים בטופס הם של בעל החמץ ולא של השליח הממלא עבורו את טופס המכירה.

עד מתי אפשר למכור את החמץ?

יש למלא את הטופס עד יום רביעי י"ד ניסן תשפ"ג (5 באפריל 2023) עד השעה 08:00.


איך מתבצעת מכירת החמץ

הממונה מטעמנו ימכור בעז"ה את החמץ לפני זמן בדיקת חמץ ביום שלישי י"ג בניסן, ויבצע מכירה נוספת ביום רביעי י"ד בניסן בבוקר.


אישור מכירת חמץ

אישור על מכירת החמץ נשלח בדוא"ל לבעל העסק מיד לאחר סיום מילוי הטופס.


 מכירת חמץ לתושבים>>

פרטי המכירה
הרשאה למכירת חמץ: 
 
אנו הרשומים מטה בטופס זה מייפים באמצעות אתר המועצה הדתית מטה בנימין את כוחם של הרב שלמה יוסף וייצן, הרב אחיה בן פזי והרב אחיקם הלוי שליט"א נציגי הרבנות והמועצה הדתית מטה בנימין וכל מי שימונה לכך על ידם למכור, עבורנו או עבור מי שאנחנו ממלאים את הטופס בשליחותו, את כל מיני החמץ שלנו אשר נמצאים עמנו עתה ואשר ירוכזו ויונחו במקומות המצוינים בטופס זה וגם את כל מוצרי חמץ אשר יבואו לרשותנו בבתינו, ובגבולנו, עד סוף זמן ביעור חמץ.
 
ייפוי כוח זה תקף הן למכירת החמץ והן להשכרת מקומו של החמץ אליו רשאי הקונה להיכנס לשם נטילת החמץ שנמכר לו (לאחר הודעה מראש לטלפון שלנו שאת מספרו נרשום בטופס זה).

המכירה עפ"י כל הדברים והתנאים האמורים בשטר המכירה של הרבנות והמועה"ד מטה בנימין עם הקונה בכל האופנים שיהיו בלא טענות ותלונות ודין ודברים שבעולם. והננו סומכים על השומא של מיופי הכוח שלנו או נציגם בכל דבר, אפילו יפחיתו הרבה מן המחיר השווה וגם הרשות בידם לזקוף את המחיר במלווה על הקונה. 'עשייתם כעשייתנו וידיהם כידינו ופיהם כפינו' לא נוכל לומר להם "לתיקוני שדרנוכם ולא לעוותי".
 
כל זה נעשה ברישומנו בטופס המחייב הזה ובאופן היותר מועיל עפ"י התורה. ולראיה, הננו מצרפים את שמנו, כתובתנו ומספר הטלפון שלנו ליפוי כח זה.

אנא סמן (חובה) שדה חובה