טופס זה מיועד לפניות למחלקת רכש
שימו לב - יש לפתוח את הפנייה בהתאם לסיווג המתאים על מנת שנוכל לתת מענה מיטבי.
 
שינויים בהזמנות-  הגדלה, שינוי מחיר/ כמות/ מע"מ/ סעיף תקציבי וכו'
(הזמנות היוצאות מסעיפי תב"רים- אין לפתוח פנייה, יש לפנות ישירות לנעם שטרן).
יש לצרף מסמכים רלוונטיים להזמנה במקביל פתיחת הפנייה (הסבר להגדלה+ כתב כמויות/ מלל הסבר לשינוי המבוקש ב'פרטים נוספים')
אישור הזמנות (דחופות בלבד) -  יש להקפיד לפתוח פניות דחופות בלבד ולציין את סיבת הדחיפות.
רכש מוצרים או שירותים- בקשה לרכישות המתבצעות ע"י מחלקת רכש.
רכבי ביטחון ישוביים- העברת תשלום בהקצבות עבור הוצאות רכב הביטחון.
חוזים-  כל בירור בנושא או העברה של חוזים לחתימה.
יצירת קשר- לשאלות כלליות.
 
פרטי מגיש הבקשה

 

 

פרטי הבקשה

נא פרטו את הבקשה ככל הניתן

צירוף מסמכים
הוספת הקבצים הינה אופציונאלית ואינה הכרחית לשליחת הטופס. במידה ואין בידך קבצים לצירוף יש לעבור ישירות לכפתור "שלח"