בטופס זה ניתן להזמין חדרי ישיבות וציוד לוגיסטי
(חדרי מליאה/ ישיבות/ סיורים/ גריסה / אספקת ציוד לוגיסטי/ שינוע ציוד/ הזמנת ריהוט לכלל מבני המועצה). 
 
הזמנת ציוד ממוחשב ומדיה (ברקו /מחשב נייד/ רמקולים וכדומה) יש להזמין בפנייה לאגף מערכות מידע
 
פרטי מגיש הבקשה

 

 
פרטי הבקשה

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורית פריאל בטלפון 052-5666592