מועצת בנימין מתנגדת נחרצות לשינויים שעשתה עיריית ירושלים. ראש המועצה ישראל גנץ שוחח עם ראש עיריית ירושלים משה ליאון במטרה להגיע להבנות.
לצערנו עיריית ירושלים לא מוכנה להגיע להבנות ולכן המועצה הודיעה שתפעל בכל הכלים העומדים לרשותה לרבות הליכים משפטיים נגד המהלך שפוגע בתושבי בנימין.

תושבים שקיבלו לאחרונה דו"ח על נסיעה בנתיב תחבורה הציבורית שלא בין השעות 6:00 ל-9:00, מתבקשים לשלוח צילום של הדו"ח. תיעוד הדוחו"ת עשוי לסייע בהליך המשפטי שתנקוט המועצה.

יודגש כי לא מדובר בהליך ערעור או ביטול הדוחו"ת. 

כאן ניתן להעלות את צילום הדו"ח. יש לצלם באיכות טובה.