טופס זה מיועד לרשויות / עיריות בלבד המבקשות לשבץ אצלן תלמיד ממטה בנימין.
פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי התלמיד

 

 
פרטי הבקשה

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:
רינת פריברט רכזת חינוך מיוחד מגזר חרדי בטלפון 02-9977188 שלוחה 3 או בפנייה מקוונת >>
יוליה ברגר רכזת חינוך מיוחד לגיל הרך מעונות וגנים (מ"מ+ממ"ד גן-א) בטלפון 02-9977188 שלוחה 4 או בפנייה מקוונת >>
רונית סגל רכזת חינוך מיוחד ממ"ד ומ"מ (ב-יב) בטלפון 02-9977188 שלוחה 2 או בפנייה מקוונת >>