הרישום לגני הילדים על פי חוק חינוך חובה לשנות הלימודים תשפ"ב ותשפ"ג הסתיים.

תושבים חדשים, אשר עתידים לעבור לגור בבנימין, מוזמנים לפנות למחלקת גנים באמצעות טופס פניית מועמד לגנים ולכיתות א' שלא הצליח להירשם זאת לאחר שינוי הכתובת לבנימין.

לצורך הרישום חובה להצטייד:

  • שתי תעודות זהות של ההורים כולל שני הספחים בהם רשומים פרטי הילדים.
  • טופס ביטול רישום ממינהל החינוך ברשות בה אתם מתגוררים (כולל ילדי גיל 3).
  • כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת, ירשמו כתובות שני ההורים.
  • אישור ממזכירות היישוב.

יצירת קשר עם המחלקה