הרישום  לשנות הלימודים תשפ"ב ותשפ"ג הסתיים.

תושבים חדשים, אשר עתידים לעבור לגור בבנימין, מוזמנים לבצע רישום מול מוסדות החינוך עצמם.

יש ליצור קשר גם עם מחלקת חינוך חרדי במועצה בטלפון 02-9700645 לעדכון וליווי התהליך.