הסבר ומסמכים נדרשים לטופס 4

מהו טופס 4

טופס 4 הינו טופס אישור להספקת תשתיות חשמל, מים וטלפון.מסמכים ואישורים נדרשים - תושב

 • תצהיר עורך הבקשה להיתר בנייה- יש להוריד למלא ולצרף לטופס המקוון
 • תצהיר אחראי לביצוע שלד - יש להוריד למלא ולצרף לטופס המקוון
 • מפת מדידה ( AS MADE) מפת מדידה לאחר סיום הבנייה בקבצי PDF + DWG ממודד מוסמך
  - מידות: המבנים, המגרש, חניות, קשירות המבנים לגבול מגרש
  - גבהים: גובה גג, גובה רצפה, קירות פיתוח, פיתוח שטח.
  - יש לשרטט את שכבת הגבול בשכבת M1802
  - יש לשרטט את שכבת המבנה בשכבת M1802
 • בדיקת מעבדת בטון: בכל הקומות – יסודות, רצפה, כולל רצפת ממ"ד, עמודים, וקירות ממ"ד, תקרות, כולל תקרת ממ"ד.
 • בדיקת מעבדה לאטימות ממ"ד
 • אישור שטיפה וחיטוי מערכת מים – על ידי מורשה משרד הבריאות.
 • אישור יישוב למתן טופס 4
 • אישור איגוד ערים לגז ראדון (במידה ונדרש בהיתר הבניה).
 • אישור מערכת הגז – על ידי מתקין מורשה. (במידה ואין מערכת גז, יש לצרף תצהיר שאין)
 • במקרה שקיימת מעלית במבנה, יש להביא אישור מכון התקנים
 • לאחר המצאת כל האישורים הנדרשים, תיערך בדיקה בשטח של המחלקות הרלוונטיות.

מסמכים ואישורים נדרשים - יזמים/תעשייה/מבני ציבור

 • תצהיר עורך הבקשה להיתר בנייה- יש להוריד למלא ולצרף לטופס המקוון.
 • תצהיר אחראי לביצוע שלד - יש להוריד למלא ולצרף לטופס המקוון.
 • מפת מדידה ( AS MADE) מפת מדידה לאחר סיום הבנייה בקבצי PDF + DWG ממודד מוסמך.
  - מידות: המבנים, המגרש, חניות, קשירות המבנים לגבול מגרש.
  - גבהים: גובה גג, גובה רצפה, קירות פיתוח, פיתוח שטח.
  - יש לשרטט את שכבת הגבול בשכבת M1802
  - יש לשרטט את שכבת המבנה בשכבת M1802
 • בדיקת מעבדת בטון: בכל הקומות – יסודות, רצפה, כולל רצפת ממ"ד, עמודים, וקירות ממ"ד, תקרות, כולל תקרת ממ"ד.
 • אישור הג"א לאכלוס.
 • בדיקת מעבדה לאטימות ממ"ד.
 • אישור שטיפה וחיטוי מערכת מים – על ידי מורשה משרד הבריאות.
 • אישור יישוב למתן טופס 4.
 • אישור איגוד ערים לגז ראדון (במידה ונדרש בהיתר הבניה).
 • אישור מערכת הגז – על ידי מתקין מורשה. (במידה ואין מערכת גז, יש לצרף תצהיר שאין).
 • אישור אכלוס כיבוי אש.
 • אישור בטיחות מיועץ בטיחות.
 • אישור נגישות מיועץ נגישות.
 • במקרה שקיימת מעלית במבנה, יש להביא אישור מכון התקנים.
 • לאחר המצאת כל האישורים הנדרשים, תיערך בדיקה בשטח של המחלקות הרלוונטיות.

דגשים נוספים

 • טופס 4 יונפק לאחר שהמחלקות הרלוונטיות אישרו ולאחר שכל הטפסים הוגשו ואושרו.
 • על מנת לזרז את ההליך, יש לפתוח בקשה רק כאשר עבודות הבנייה והפיתוח הסתיימו.
 • בקשה לטופס 4 הינו תהליך הנדסי. מומלץ מאוד שהתהליך יבוצע על ידי איש מקצוע כגון מגיש הבקשה להיתר, וזאת על מנת לחסוך אי הבנות ואי נעימויות בתהליך.