שלב 2 ברישום למעונות יום לשנת הלימודים תשפ"ג הסתיים. לאחר תקופת הרישום ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד, יש לפנות למנהלת המעון לקבל אישור ורישום.