שימו לב - טופס זה מיועד להוצאת טיולים של מחלקת נוער

פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי הטיול

 
פרטי האחראיים בשטח (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהטלפון נייד
צירוף מסמכים

 

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות לדורון גלבוע בטלפון 0525666187