טופס זה נועד לדיווח על הריון של סייעת למחלקת גנים. הדיווח נועד לאפשר למחלקת גנים להיערך בהתאם.
בהתאם לחוק - על אישה בהריון להודיע על כך למעסיק עד לכניסתה לחודש חמישי (שבוע 20). 
פרטי הסייעת

 

פרטי הפנייה