הגשת בקשה להנחה מארנונה לשנת 2023 תיפתח בהקדם, עם קבלת התקנות החדשות ממשרד הפנים לקריטריונים לזכאות להנחה.