הטופס נועד לנפטרים תושבי בנימין (עם רישום בת.ז.) עבור קבורה בבית עלמין בתחומי המועצה.

פרטי הפונה

פרטי הפנייה

 

צירוף מסמכים