החל מה 1/12/2022 נחתם הסכם ביטוח רפואי לעובדי מועצה מטה בנימין ובני משפחתם בחברת מנורה.
תוכנית ביטוח זו, אשר ניתנת כהטבה לעובדים, נבנתה במיוחד עבורכם ומבטיחה כיסוי מקיף למקרים רפואיים קשים הדורשים הוצאה כספית גבוהה והן כיסוי לשירותים רפואיים מתקדמים שיעמדו לרשותכם ברמה היום יומית.

אנו מוצאים לנכון להפנות את תשומת לבך לחשיבות ההצטרפות לביטוח ובמידה ועדיין אינך מעוניין להצטרף לביטוח, ניתנת לך האפשרות לחתום על טופס ויתור זה תוך 90 יום. מחלקת משאבי אנוש תעביר את טופס הויתור לטיפול סוכנות הביטוח. 
שימו לב! עובד שלא יחתום על טופס ויתור ימשיך להיגבות משכרו 14 ₪ כל חודש בגין ביטוח הבריאות הקבוצתי ויישמר לו רצף ביטוח מתחילת ההסכם.

פרטי העובד/ת

 

אני מודיע בזאת שאני מתחייב לא לבוא בטענות ו/או בדרישות ו/או בתביעות למועצה ו/או לועד העובדים ו/או לחברת הביטוח "מנורה " בכל הקשור לתוצאות ולבעיות העלולות להיגרם לי מעצם אי הכללתי בביטוח זה. ידוע לי שאני מוותר על זכויותיי בביטוח הרפואי וכי אם אבקש בעתיד להצטרף לביטוח ו/או לצרף את בני משפחתי לביטוח, יהיה הדבר כרוך במילוי הצהרות בריאות אשר תקבע את תנאי הקבלה/אי קבלה לביטוח .

הריני לאשר כי הוצע לי לפנות לסוכן הביטוח של המועצה לקבלת מידע מלא ומקצועי בכל הקשור לפוליסת ביטוח בריאות קולקטיבי של המועצה בטרם אקבל החלטה סופית.

Browser not supported