דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 428 חשון תשע"ט אוקטובר 2018
מאמרים

אימהוּת בצל אלימות

קבוצת אימהות שחוו אלימות במשפחה סיימה לאחרונה תהליך טיפולי ייחודי במרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה במטה-בנימין. אי של כוח במציאות חיים קשה

יהודה דוכן, עובד סוציאלי ,(MSW)והדסה פרץ, סטודנטית לעבודה סוציאלית, המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, מטה בנימין,

אימהוּת בצל אלימות
Jordan whitt /unsplash

אימהות הינה מרכיב מרכזי ומשמעותי בתפיסתה וזהותה של כל אישה. נשים הנמצאות במעגל האלימות חוות את אימהותן מתוך קונפליקט מתמיד בין שאיפתן לאימהות "טובה" לבין החיים בצל האלימות, המשבשים באופן מתמיד את יכולתן לממש שאיפה זו. ההתעללות הנפשית, הפיזית, הכלכלית והמינית, שאותן חוות נשים במעגל האלימות משפיעה באופן ישיר על אימהותן. האימהות מתקיימת תחת לחץ, דחק ומצוקה קשים.
מצב זה מקשה מאד על האימהות ואף עשוי לפגוע בילדיהן, בדומה לאימהות החשופות למצבים טראומטיים אחרים, כגון מלחמה, נכות ועוד. נשים אלו זכו לא פעם ליחס משפיל ומתעלל מצד בעליהן, שהשפיע על ההערכה העצמית שלהן ומעמדן ההורי. לעתים ילדים שחוו או חווים את אמם כקורבן מתקשים לראות בה דמות סמכותית שעליהן להקשיב לה, ובכך נפגעת הערכתן העצמית כאימהות.

קיימים מעט מחקרים הבוחנים באיזה אופן תופסות הנשים החשופות לאלימות ממדים שונים של אימהותן. המחקרים מראים כי בעקבות האלימות במשפחה האימהות נתפסת כמלחיצה יותר בהשוואה לנשים שדיווחו שאינן סובלות מאלימות. כמו כן נמצא כי ישנה דאגה כי האלימות הבין זוגית תפגע בביטחון, בבריאות ובהתפתחות התקינה של ילדיהן.

לראשונה מאז הקמתו של המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה במטה-בנימין, נפתחה קבוצה טיפולית ייחודית המיועדת לאימהות הסובלות מאלימות. הקבוצה התקיימה באגף הרווחה בשער בנימין והשתתפו בה נשים המתגוררות ביישובים שונים במועצה, שהיו או עדין נמצאות בטיפול במרכז.

בשלבי ההקמה היו לנשים חששות להצטרף לקבוצה, כשהחשש העיקרי הוא החשש מחשיפה ותחושת "כולם מכירים את כולם" שקיימת ביישובים. למרות זאת נשים בחרו להגיע ולקחת חלק בקבוצה.

מטרת העל של הקבוצה היתה העצמה. העצמה היא תהליך של מעבר ממצב של חוסר אונים ושליטה מועטה לתחושה של יכולת ממשית של שליטה רבה בחיים, בגורל ובסביבה (סדן, 1999). התכנית נועדה להעצים את ההורות של אותן נשים ובכך להביא לקבלת כוחות ולקבל את המקום ההורי שלהן.

מטרות נוספות היו להקל על מצוקתן של הנשים וליצור חוויה משותפת, מתוך ההכרה שהקשיים אותן הן חוות משותפים לכולן. כמו כן, לאפשר נורמליזציה לרגשות, תחושות ומצבים.

החוויה האימהית עמדה במרכז ההתערבות הקבוצתית. אימהות היא חוויה אישית, תפקיד זה מעוצב על ידי תפיסות ונורמות חברתיות. כלומר, על רקע זה אנו נבחן את חוויות האימהות ונתבונן ברצון ובפנטזיה להיות אמא מושלמת וההבנה שאין אמא מושלמת, אלא אמא טובה דייה.

נשים הסובלות מאלימות מתייחסות לעתים אל אימהותן כאל אי של כוח במציאות חייהן הקשה. הגשמת התפקיד האימהי, שהן תופסות כייעודן, הופכת להיות רכיב מרכזי בזהותן החיובית. הקבוצה תורמת להעצמת תפקיד אימהי זה, שייחסו לו כוח ומקור תמיכה.

מוקד הקבוצה לא היה האלימות לכשעצמה, אלא חוויית האימהות בצל האלימות, קבלת כוחות ותמיכה אחת מן השנייה. ההתמקדות היתה בכוחות ולאו דווקא בפתולוגיה.

בתהליך הקבוצתי נעשתה עבודה על נושאים שונים הקשורים לאימהות בצל האלימות. הנשים ביטאו את המקום האימהי שלהן על ציר הזמן, דיברו על התפיסה האימהית, איך כל אחת תופסת את עצמה כאמא, כמה מקום יש לכל אישה בתוך האימהות וכמה מקום היא נותנת לעצמה וכמה לילדיה. המפגשים כללו שימוש בטכניקות שונות, כמו קלפים טיפוליים, תמונות, אסוציאציות, עבודה על ציר הזמן ועוד.

בנות הקבוצה ראו בקבוצה מקום בטוח עבורן, סביבה מאפשרת, תומכת ולא שיפוטית. עקב כך יכלו להיפתח ולהביא את עצמן בכנות ובאותנטיות. הנשים סיפרו שהקבוצה עזרה ותמכה בהן מאד. הן הרגישו שהן נתמכות ו'עטופות' על ידי בנות הקבוצה. הורגש שהנשים היו 'חברות לצרה' והרגישו שהן לא לבד, והחוויה היתה של 'זר לא יבין זאת'. חברות הקבוצה הביעו אכזבה מכך שהקבוצה מסתיימת מאחר שנוצר ביניהן קשר ייחודי ועמוק.

המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה נותן מענה טיפולי לנשים וגברים הנמצאים במעגל האלימות הבין זוגית הן כפוגעים והן כנפגעים, והוא כולל טיפול פרטני, טיפול קבוצתי וסיוע במצבי משבר וסיכון.

חזור למגזין