דלג לתוכן העמוד
המגזין הדיגיטלי של מטה בנימין
גיליון 430 שבט תשע"ט ינואר 2019
יומן מקומי

כמה מים בדיוק

מרב קליק לרנר, דוברות אוניברסיטת אריאל,

כמה מים בדיוק
צוות המחקר בבציר 2009

מחקר חדש שפורסם במגזין "American Journal of Botany" מצא כי לצמחים יש "זיכרון"  - המאפשר השקיית גפנים מדויקת ליצירת יינות איכותיים. המחקר נעשה על ידי שראל מוניץ, דוקטורנט ממו"פ אזורי מזרח באריאל, בהנחייתם של פרופ' אמנון שוורץ מהאוניברסיטה העברית, ד"ר ישי נצר וד"ר אילנה שטיין ממו"פ אזורי מזרח באריאל ואוניברסיטת אריאל. מסקנתו היתה כי ממשק השקיה משופר בתחילת העונה ומופחת בסופה, מוביל לקבלת יבולים גבוהים ולאיכות יין משופרת.

חזור למגזין