במסגרת שיפור השרות לתושבי איו"ש בנושאי תקשורת ודואר, יצר לאחרונה המינהל האזרחי טופס מקוון לפניות ציבור שניתן באמצעותו להתלונן על שירותי התקשורת והדואר של החברות השונות.
ניתן להגיע לטופס המקוון באמצעות הקישור המצורף >>   

מודגש כי שיפור זה נעשה בין היתר לאור עליה משמעותית בתלונות על השרותים השונים בתקופת הקורונה אשר התאפיינה בביצוע עבודות ולמידה מהבית.

ככל שהתושבים יקפידו להשתמש בטופס מקוון זה בהתאם לצורך יכול המנהל האזרחי לפעול למול החברות ולטפל בתלונות המתקבלות, כמו גם להפעיל את סמכותו במסגרת הפיקוח והאכיפה על החברות.