לקראת פתיחת תקופת הרישום לשנה"ל תשפ"ב ודאו כי כתובת המגורים שלכם רשומה ביישובי בנימין. אם לא, שלחו לנו באופן מקוון את הפרטים ואנחנו נטפל בזה מול משרד הפנים.

לשינוי כתובת בקלות ובמהירות באמצעות המועצה. הירשמו בטופס הדיגיטלי.

הרישום לגני הילדים ולכיתות א' יפתח באתר המועצה ביום חמישי, א' בשבט התשפ"א, 14 בינואר, וימשך עד יום רביעי, כ"א בשבט התשפ"א ,3 בפברואר.

הרישום לפי הגילים הבאים:

כיתה א' - מי שנולד מ-י' בטבת התשע"ה ועד י"ט בטבת התשע"ו  1.1.2015 ועד 31.12.2015.

גילאי 5 -מי שנולד מ-כ' בטבת התשע"ו ועד ב' בטבת התשע"ז 1.1.2016 עד 31.12.2016.

גילאי 4 – מי שנולד מ-ג' בטבת התשע"ז ועד י"ג בטבת התשע"ח 1.1.2017 עד 31.12.2017.

גילאי 3 – מי שנולד מ-י"ד בטבת התשע"ח ועד כ"ג בטבת התשע"ט 1.1.2018 עד 31.12.2018.