דלג לתוכן העמוד

 

לנוסח אמנת השירות >>

נושאים אגף מחלקות זמן תקן
נושאים: החזרי נסיעות אגף: חינוך מחלקות: רשות הסעות זמן תקן: 7 ימים
נושאים: פנייה למרכז פסג"ה בנימין אגף: חינוך מחלקות: פסגה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פניית משפחות שכולות למיזם היום השמיני אגף: שירותים חברתיים מחלקות: היחידה להתנדבות זמן תקן: 3 ימים
נושאים: בקשה חריגה לוועדת הסעות מרכזית אגף: חינוך מחלקות: רשות הסעות זמן תקן: 45 ימים
נושאים: בקשה להסעה שלא באזור רישום על בסיס מקום פנוי אגף: חינוך מחלקות: רשות הסעות זמן תקן: 15 ימים
נושאים: בקשה להסעה לצהרון לתלמידי החינוך המיוחד אגף: חינוך מחלקות: רשות הסעות זמן תקן: 7 ימים
נושאים: בקשה לדחיית חיסון כלבת מסיבה בריאותית אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 7 ימים
נושאים: רישום וקבלת נפטר לקבורה בבנימין אגף: מועצה דתית מחלקות: מועצה דתית זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה לקבלת אישור על הימצאות המגרש בתחום הקו הכחול או אדמות מדינה אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 14 ימים
נושאים: בקשת אישור לימודי חוץ לתלמידי חינוך מיוחד אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 4 ימים
נושאים: חומרת מגבלות פיזית ומחלות נדירות אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 14 ימים
נושאים: בקשה להמשך ליווי של סיוע רפואי לילד סוכרתי בצהרון אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 14 ימים
נושאים: הרשמה לשירות שובר ארנונה במייל אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: בקשה לאישור טיול או נסיעה מנהלתית בגזרת בנימין אגף: ביטחון מחלקות: ביטחון-טיולים זמן תקן: 3 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף ביטחון אגף: ביטחון מחלקות: ביטחון-טיולים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: תקלות אינטרקום/מנעול חשמלי אגף: ביטחון מחלקות: ביטחון-מוסח זמן תקן: 7 ימים
נושאים: גלאי עשן - אחזקה אגף: ביטחון מחלקות: ביטחון-מוסח זמן תקן: 7 ימים
נושאים: עזרה ראשונה-השלמת ציוד אגף: ביטחון מחלקות: ביטחון-מוסח זמן תקן: 7 ימים
נושאים: תקלות בשער מוסדות חינוך אגף: ביטחון מחלקות: ביטחון-מוסח זמן תקן: 5 ימים
נושאים: בקשה לקבלת תכניות בהליך רישוי-אדרכילים אגף: הנדסה מחלקות: ארכיב זמן תקן: 3 ימים
נושאים: בקשה לקבלת תכנית בנייה -תושב אגף: הנדסה מחלקות: ארכיב זמן תקן: 7 ימים
נושאים: בקשה לעיון בתיק בנייה בארכיב המועצה אגף: הנדסה מחלקות: ארכיב זמן תקן: 7 ימים
נושאים: בקשה לקבלת תכניות מבני ציבור - עבור מזכירי יישוב בלבד אגף: הנדסה מחלקות: ארכיב זמן תקן: 7 ימים
נושאים: הזמנת תיק לעובדי מועצה אגף: הנדסה מחלקות: ארכיב זמן תקן: 4 ימים
נושאים: הזמנת תיק עבור זימון תורים אגף: הנדסה מחלקות: ארכיב זמן תקן: 7 ימים
נושאים: יצירת קשר עם הארכיב אגף: הנדסה מחלקות: ארכיב זמן תקן: 2 ימים
נושאים: חריגות בניה מענה ראשוני אגף: הנדסה מחלקות: פיקוח על הבניה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: יצירת קשר עם מחלקת פיקוח אגף: הנדסה מחלקות: פיקוח על הבניה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פניות בנושא סכנות בניה אגף: הנדסה מחלקות: פיקוח על הבניה זמן תקן: 3 שעות
נושאים: בקשה להליך טופס 4 - יזמים/ תעשייה/ מבני ציבור מענה ראשוני אגף: הנדסה מחלקות: פיקוח על הבניה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה להליך טופס 4 - יזמים/ תעשייה/ מבני ציבור אישור הבקשה אגף: הנדסה מחלקות: פיקוח על הבניה זמן תקן: 14 ימים
נושאים: בקשה להליך טופס 4 - לתושב אגף: הנדסה מחלקות: פיקוח על הבניה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה להליך טופס 4 - לתושב אישור הבקשה אגף: הנדסה מחלקות: פיקוח על הבניה זמן תקן: 14 ימים
נושאים: טופס היתכנות לקיום עסק (רישוי הנדסה) אגף: הנדסה מחלקות: רישוי- הנדסה זמן תקן: 30 ימים
נושאים: טופס פנייה לתיק מידע/ מפת מדידה רישוי הנדסה אגף: הנדסה מחלקות: רישוי- הנדסה זמן תקן: 40 ימים
נושאים: טופס בקשה לקבלת זכויות בניה אגף: הנדסה מחלקות: רישוי- הנדסה זמן תקן: 14 ימים
נושאים: היתר בניה - פתיחת בקשה ועמידה בתנאי סף אגף: הנדסה מחלקות: רישוי- הנדסה זמן תקן: 10 ימים
נושאים: קבלת גיליון דרישות ראשון אגף: הנדסה מחלקות: רישוי- הנדסה זמן תקן: 30 ימים
נושאים: קבלת גיליון דרישות (לאחר תיקוני תושב) אגף: הנדסה מחלקות: רישוי- הנדסה זמן תקן: 14 ימים
נושאים: השלמת פרק ג' בגיליון דרישות - שיבוץ לוועדה אגף: הנדסה מחלקות: רישוי- הנדסה זמן תקן: 30 ימים
נושאים: הנפקת אגרות בניה לאחר סבב אישורים סופי אגף: הנדסה מחלקות: רישוי- הנדסה זמן תקן: 14 ימים
נושאים: הנפקת היתר בניה לאחר תשלום אגף: הנדסה מחלקות: רישוי- הנדסה זמן תקן: 10 ימים
נושאים: יצירת קשר עם מחלקת רישוי אגף: הנדסה מחלקות: רישוי- הנדסה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: התנגדות לבקשה להיתר אגף: הנדסה מחלקות: רישוי- הנדסה זמן תקן: 7 ימים
נושאים: יצירת קשר עם מחלקת תכנון אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 2 ימים
נושאים: הגשת תכנית בינוי למגרש ציבורי אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 40 ימים
נושאים: הגשת תכנית (תב"ע) אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 40 ימים
נושאים: התנגדות לתב"ע אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 30 ימים
נושאים: טופס פניה למחלקת תכנון אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: פניה להגשת תכנית איחוד וחלוקה אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 30 ימים
נושאים: פניה בנושא פרצלציה אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן:
נושאים: פנייה לקבלת חו"ד תכנונית להקצאה אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 30 ימים
נושאים: פנייה להגשת בקשה לתשתית - לאנשי מקצוע אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: תכניות בנין עיר (תב"ע) אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: שטחים ציבוריים אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: הגשת העמדה בשטח ציבורי אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 40 ימים
נושאים: הגשת העמדה בשטח ציבורי אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 40 ימים
נושאים: בדיקת תכנית אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: בקשה לקבלת עזרים לתכנית (תב"ע) אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: טופס הגשת חלוקה אנליטית לתכנית (תב"ע) אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: ביוב - מבנה תשתית (מט"ש, תחנת שאיבה) אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: ביוב - תשתית קווית או נקודתית אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: גז אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: חשמל - בדיקת תשתית קווית או נקודתית אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: חשמל בדיקת מבנה תשתית (חדר חשמל) אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: כבישים אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: מים - מבנה תשתית (בריכת מים, מאגר, בוסטר, עמודת מים) אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: מים בדיקת תשתית קווית או נקודתית אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: תקשורת- מבנה תשתית (חדר תקשורת) אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: תקשורת- תשתיות קווית או נקודתית אגף: הנדסה מחלקות: תכנון זמן תקן: 7 ימים
נושאים: בקשה לחניות נכים מענה ראשוני אגף: הנדסה מחלקות: תמרור הנדסה זמן תקן: 10 ימים
נושאים: חניות נכים אישור בועדת תמרור אגף: הנדסה מחלקות: תמרור הנדסה זמן תקן: 30 ימים
נושאים: חניות נכים ביצוע בפועל לאחר אישור הועדה אגף: הנדסה מחלקות: תמרור הנדסה זמן תקן: 22 ימים
נושאים: טופס פנייה לרשות התמרור מענה ראשוני אגף: הנדסה מחלקות: תמרור הנדסה זמן תקן: 20 ימים
נושאים: יצירת קשר עם תמרור אגף: הנדסה מחלקות: תמרור הנדסה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: טופס בקשה לבדיקת תכניות תנועה ותמרור - יזמים בלבד אגף: הנדסה מחלקות: תמרור הנדסה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: בקשה לקבלת פרטי הילדים בגן אגף: חינוך מחלקות: חינוך- גנים זמן תקן: 5 ימים
נושאים: בקשה לביטול רישום גנים אגף: חינוך מחלקות: חינוך- גנים זמן תקן: 3 ימים
נושאים: בקשה לאישור לימודים בגן אגף: חינוך מחלקות: חינוך- גנים זמן תקן: 3 ימים
נושאים: בקשה לאישור לימודי חוץ אגף: חינוך מחלקות: חינוך- גנים זמן תקן: 3 ימים
נושאים: יצירת קשר עם מחלקת גנים אגף: חינוך מחלקות: חינוך- גנים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פניית מועמד למוסדות חינוך שלא הצליח להירשם אגף: חינוך מחלקות: חינוך- גנים זמן תקן: 3 ימים
נושאים: רישום לגנים- בירורים אגף: חינוך מחלקות: חינוך- גנים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: שיבוצים/ערעורים - מענה ראשוני אגף: חינוך מחלקות: חינוך- גנים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: שיבוצים/ערעורים - תשובת הועדה אגף: חינוך מחלקות: חינוך- גנים זמן תקן: 30 ימים
נושאים: בקשה לאישור לימודי חוץ אגף: חינוך מחלקות: חינוך- מוכש"ר זמן תקן: 3 ימים
נושאים: פניות בנושא אזורי רישום אגף: חינוך מחלקות: חינוך- מוכש"ר זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פניות בנושא החזרי נסיעות אגף: חינוך מחלקות: חינוך- מוכש"ר זמן תקן: 2 ימים
נושאים: יצירת קשר עם מחלקת חינוך חרדי ומוכש"ר אגף: חינוך מחלקות: חינוך- מוכש"ר זמן תקן: 2 ימים
נושאים: טופס ביטול רישום לקייטנות אגף: חינוך מחלקות: חינוך- צהרונים/קייטנות זמן תקן: 2 ימים
נושאים: טופס מי שלא הצליח להירשם לקייטנות אגף: חינוך מחלקות: חינוך- צהרונים/קייטנות זמן תקן: 2 ימים
נושאים: יצירת קשר עם מחלקת צהרונים וקייטנות אגף: חינוך מחלקות: חינוך- צהרונים/קייטנות זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פניות בנושא צהרונים אגף: חינוך מחלקות: חינוך- צהרונים/קייטנות זמן תקן: 2 ימים
נושאים: יצירת קשר עם מחלקת חינוך על יסודי אגף: חינוך מחלקות: חינוך -על יסודי זמן תקן: 2 ימים
נושאים: אגרות חוץ אגף: חינוך מחלקות: חינוך -על יסודי זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה אישור לימודי חוץ אגף: חינוך מחלקות: חינוך -על יסודי זמן תקן: 5 ימים
נושאים: ימים פתוחים אגף: חינוך מחלקות: חינוך -על יסודי זמן תקן: 2 ימים
נושאים: ביטול רישום בתי ספר יסודי אגף: חינוך מחלקות: חינוך יסודי זמן תקן: 3 ימים
נושאים: בקשה לאישור לימודי חוץ אגף: חינוך מחלקות: חינוך יסודי זמן תקן: 5 ימים
נושאים: בקשה ללימודים בבית ספר בבנימין, שאינו באזור רישום אגף: חינוך מחלקות: חינוך יסודי זמן תקן: 3 ימים
נושאים: טופס בקשה לרישום תלמיד תושב חוץ / תלמיד שעתיד לעבור לבנימין אגף: חינוך מחלקות: חינוך יסודי זמן תקן: 3 ימים
נושאים: טופס בקשת הדלגה אגף: חינוך מחלקות: חינוך יסודי זמן תקן: 3 ימים
נושאים: יצירת קשר עם מחלקת חינוך יסודי אגף: חינוך מחלקות: חינוך יסודי זמן תקן: 2 ימים
נושאים: רישום לכיתה א' - בירורים אגף: חינוך מחלקות: חינוך יסודי זמן תקן: 2 ימים
נושאים: אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיות אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 5 ימים
נושאים: פניות בנושא צמי"ד בקשר אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 3 ימים
נושאים: אגרות חוץ בירורים אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשת הורים לקבלת מסמכים קבילים אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 3 ימים
נושאים: פניות בנושא הנגשה טכנולוגית במוסדות חינוך - מענה ראשוני אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פניות בנושא הנגשה טכנולוגית במוסדות חינוך- טיפול בפועל אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 90 ימים
נושאים: פניות בנושא ועדות חריגים - בירורים אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פניות בנושא ועדת אפיון וזכאות (השמה) אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 2 ימים
נושאים: טופס בחירת הורים את סוג המסגרת בה ילמד התלמיד/ה אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 14 ימים
נושאים: בקשה לביטול רישום - חינוך מיוחד אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 3 ימים
נושאים: טופס קליטת תושבים חדשים חינוך מיוחד אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 7 ימים
נושאים: יצירת קשר עם מחלקת חינוך מיוחד אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 2 ימים
נושאים: טופס בקשת הורים לשינוי מוסד חינוכי לשנה"ל הבאה אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 5 ימים
נושאים: טופס בקשת שיבוץ לקליטת תלמיד חינוך מיוחד אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 14 ימים
נושאים: טופס בקשה להשגה על החלטת ועדה (ערעור) ממלכתי וממלכתי דתי אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 3 ימים
נושאים: טופס העברת תלמיד לשיבוץ ברשות אחרת אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 2 ימים
נושאים: טופס ערעור על שיבוץ - חינוך מיוחד אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 3 ימים
נושאים: טופס בקשת לפתיחת הפנייה לוועדת זכאות ואפיון - ילדים בגילאי מעון אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 7 ימים
נושאים: בקשה לסייעות רפואיות- מענה ראשוני אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה לסייעות רפואיות- שיבוץ סופי אגף: חינוך מחלקות: חינוך מיוחד זמן תקן: 90 ימים
נושאים: רישום למעונות אגף: חינוך מחלקות: מעונות-תחזוקה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: יצירת קשר עם מחלקת מעונות אגף: חינוך מחלקות: מעונות-תחזוקה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: זכאות להסעה אגף: חינוך מחלקות: רשות הסעות זמן תקן: 2 ימים
נושאים: יצירת קשר עם רשות ההסעות אגף: חינוך מחלקות: רשות הסעות זמן תקן: 2 ימים
נושאים: החזרי נסיעות אגף: חינוך מחלקות: רשות הסעות זמן תקן: 10 ימים
נושאים: טופס ערעור על החזרי נסיעות אגף: חינוך מחלקות: רשות הסעות זמן תקן: 15 ימים
נושאים: בקשות להסעה (הרשמה מאוחרת) אגף: חינוך מחלקות: רשות הסעות זמן תקן: 2 ימים
נושאים: תלונות על הסעות מועצה אגף: חינוך מחלקות: רשות הסעות זמן תקן: 2 ימים
נושאים: כשרות לבעלי עסקים מענה ראשוני אגף: מועצה דתית מחלקות: מועצה דתית זמן תקן: 2 ימים
נושאים: מקוואות בבנימין- מידע אגף: מועצה דתית מחלקות: מועצה דתית זמן תקן: 2 ימים
נושאים: מקוואות בבנימין - אחזקה אגף: מועצה דתית מחלקות: מועצה דתית זמן תקן: 48 שעות
נושאים: עירוב מענה ראשוני אגף: מועצה דתית מחלקות: מועצה דתית זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פתיחת תיק בבית דין לממונות אגף: מועצה דתית מחלקות: מועצה דתית זמן תקן: 2 ימים
נושאים: רישום נישואין מענה ראשוני אגף: מועצה דתית מחלקות: מועצה דתית זמן תקן: 2 ימים
נושאים: תעודת נישואין אגף: מועצה דתית מחלקות: מועצה דתית זמן תקן: 10 ימים
נושאים: תעודת רווקות- מידע אגף: מועצה דתית מחלקות: מועצה דתית זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פטירה של תושב בנימין מענה ראשוני אגף: מועצה דתית מחלקות: מועצה דתית זמן תקן: 5 שעות
נושאים: יצירת קשר עם מנהל כספים אגף: מנהל כספים מחלקות: ביטוחים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: תביעות צד ג' מענה ראשוני אגף: מנהל כספים מחלקות: ביטוחים זמן תקן: 4 ימים
נושאים: ביטוח תלמידים, תאונות אישיות מענה ראשוני אגף: מנהל כספים מחלקות: ביטוחים זמן תקן: 4 ימים
נושאים: ביטוחים לאירועים מענה ראשוני אגף: מנהל כספים מחלקות: ביטוחים זמן תקן: 4 ימים
נושאים: תאונות ביישובים מענה ראשוני אגף: מנהל כספים מחלקות: ביטוחים זמן תקן: 4 ימים
נושאים: יצירת קשר עם המתנ"ס אגף: מתנס מחלקות: מתנס זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פרויקט אם לאם אגף: מתנס מחלקות: מתנס זמן תקן: 2 ימים
נושאים: צהרונים- גביה/קבלות/ביטולים אגף: מתנס מחלקות: מתנס זמן תקן: 2 ימים
נושאים: צהרונים-רישום/כוח אדם/אוכל אגף: מתנס מחלקות: מתנס זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פניות בנושא ביטול רישום צהרונים אגף: מתנס מחלקות: מתנס זמן תקן: 3 ימים
נושאים: התקנת גלאי עשן אגף: מתנס מחלקות: מתנס זמן תקן: 45 ימים
נושאים: טופס למי שלא הצליח להירשם לצהרונים אגף: מתנס מחלקות: מתנס זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה להקמת הוראת קבע לתשלום אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פניות בנושא אכיפה ארנונה אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 45 ימים
נושאים: פניות בנושא ארנונה ישובים אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: ארנונה ישובים - בירורים כלליים על גובה חיוב/ גודל נכס וכו' אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: ארנונה ישובים - הסברים על חוב אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: ארנונה ישובים - הסדרי חוב אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: ארנונה ישובים - מתן הנחה בפועל לאחר אישור פקידת הנחות אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: ארנונה מים- בירור קיום מונה אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: בירורים בנושא מים אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: בירורים בנושא מים מענה סופי אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: ארנונה מים-צריכה חריגה אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: ארנונה מים- צריכה ללא מונה אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: ארנונה מים- שיוך מונה אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: ארנונה מים- טופס עדכון צרכני מים אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 4 ימים
נושאים: טיפול בהצהרה על תיקון נזילת מים אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: בקשה להנחה זמנית במעון אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: פניות בנושא גבייה מעונות אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: פניות בנושא גביית רווחה אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: טופס בקשה לאישור תושב אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: טופס חילופי מחזיקים אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 10 ימים
נושאים: טופס עדכון פרטים ארנונה אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: יצירת קשר עם מחלקת גבייה אגף: נכסים והכנסות מחלקות: גבייה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה להנחה מארנונה בגין נכס ריק או נכס שאינו ראוי למגורים אגף: נכסים והכנסות מחלקות: נכסים זמן תקן: 20 ימים
נושאים: בקשה להנחה מארנונה בגין נכס ריק/ בשיפוצים - עסקים אגף: נכסים והכנסות מחלקות: נכסים זמן תקן: 10 ימים
נושאים: טופס חילופי מחזיקים בנכס לעסקים אגף: נכסים והכנסות מחלקות: נכסים זמן תקן: 21 ימים
נושאים: הודעה על עדכון גודל נכס לארנונה אגף: נכסים והכנסות מחלקות: נכסים זמן תקן: 5 ימים
נושאים: העברת זכויות אגף: נכסים והכנסות מחלקות: נכסים זמן תקן: 21 ימים
נושאים: אדמת בניין אגף: נכסים והכנסות מחלקות: נכסים זמן תקן: 30 ימים
נושאים: ארנונה עסקים (נכסים) אגף: נכסים והכנסות מחלקות: נכסים זמן תקן: 30 ימים
נושאים: טופס בקשה להפרדת יחידות בנכס אגף: נכסים והכנסות מחלקות: נכסים זמן תקן: 5 ימים
נושאים: יצירת קשר עם אגף נכסים והנסות אגף: נכסים והכנסות מחלקות: נכסים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: מדידה לבקשת תושב אגף: נכסים והכנסות מחלקות: נכסים זמן תקן: 21 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף: שפע מחלקות: אחזקת גני משחקים ומגרשי ספורט זמן תקן: 2 ימים
נושאים: מפגעי בטיחות במגרשי ספורט אגף: שפע מחלקות: אחזקת גני משחקים ומגרשי ספורט זמן תקן: 3 ימים
נושאים: מפגע בגן משחקים-ציבורי אגף: שפע מחלקות: אחזקת גני משחקים ומגרשי ספורט זמן תקן: 2 שעות
נושאים: מפגע גן משחקים-גן ילדים אגף: שפע מחלקות: אחזקת גני משחקים ומגרשי ספורט זמן תקן: 2 שעות
נושאים: הוספת מספר רכב (חניית נכה) אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 30 ימים
נושאים: החלפת מספר רכב (לחניית נכה) אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 30 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: מחיקת חניית נכה אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 30 ימים
נושאים: בורות / סדקים בכביש אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 10 ימים
נושאים: תיקון תמרורים אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 14 ימים
נושאים: הרמת שורשי עצים בכביש / מדרכה אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 10 ימים
נושאים: חתירת גשמים בשולי הכביש אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 10 ימים
נושאים: מדרגות ציבוריות שבורות אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 10 ימים
נושאים: מעקה בטיחות תקול אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 10 ימים
נושאים: סחף / דרדרת סלעים אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 1 ימים
נושאים: צביעת חניית נכים אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 30 ימים
נושאים: ליקויים בצביעה וסימון כבישים אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 30 ימים
נושאים: קריסת / שקיעת מדרכה או כיכר אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 10 ימים
נושאים: רשת ניקוז תקולה אגף: שפע מחלקות: אחזקת כבישים בישובים זמן תקן: 10 ימים
נושאים: הזמנת מלכודות זבובים אגף: שפע מחלקות: הדברה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף: שפע מחלקות: הדברה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: עמוד תאורה נפל אגף: שפע מחלקות: חשמל זמן תקן: 90 ימים
נושאים: תקלות חשמל אגף: שפע מחלקות: חשמל זמן תקן: 24 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף: שפע מחלקות: חשמל זמן תקן: 2 ימים
נושאים: תוספת/החלפה מכולה חדשה אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 7 ימים
נושאים: איסוף גזם אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 7 ימים
נושאים: איסוף גרוטאות אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: מיחזור אריזות- פח כתום אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 20 ימים
נושאים: מיחזור זכוכית- פח סגול אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 30 ימים
נושאים: מיחזור נייר- פח כחול אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 10 ימים
נושאים: מיחזור קרטונים אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: מכולת אשפה לא תקינה אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 14 ימים
נושאים: מכסה שבור - מכולת אשפה אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: מכולת אשפה מלאה אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: מכולת אשפה- ניקיון סביבתי אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: פגיעה / תלונה מכלי רכב אגף: שפע מחלקות: פינוי אשפה זמן תקן: 2 שעות
נושאים: מגרשי ספורט אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 72 ימים
נושאים: חוסר במכסה שוחת מעבר אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 2 שעות
נושאים: כבל תאורה נפל אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 2 שעות
נושאים: כיוון עוצמת תאורה אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: מכסה עמוד תאורה פתוח (חוסר במכסה) אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 2 שעות
נושאים: נורה מהבהבת אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 3 שעות
נושאים: פנס נפל מעמוד תאורה אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 2 שעות
נושאים: רחוב חשוך אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 2 שעות
נושאים: תאורה דולקת ביום אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 1 יום
נושאים: תאורת רחוב- 3 פנסים לא דולקים אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 2 שעות
נושאים: תאורת רחוב- כבל קרוע אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 2 שעות
נושאים: תאורת רחוב- כיוון זמני כיבוי והדלקת התאורה אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: תאורת רחוב- מרכזיה פתוחה אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 2 שעות
נושאים: תאורת רחוב- ניצוצות בכבל חשמל אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 2 שעות
נושאים: תאורת רחוב- עמוד המהווה סכנה (נפל / נטוי) אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 2 שעות
נושאים: תאורת רחוב- תקלה בפנס בודד (לקוי) אגף: שפע מחלקות: תאורה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: בדיקה/ חשש לסתימת ביוב אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות- ביוב זמן תקן: 1 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות- ביוב זמן תקן: 2 ימים
נושאים: מט"ש- מתקן טיהור שפכים אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות- ביוב זמן תקן: 2 ימים
נושאים: מכסה ביוב תקול אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות- ביוב זמן תקן: 2 ימים
נושאים: ניקיון/ שטיפה לאחר סתימת ביוב אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות- ביוב זמן תקן: 2 ימים
נושאים: סתימת ביוב / ביוב גולש אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות- ביוב זמן תקן: 5 שעות
נושאים: פגיעה בצנרת ביוב ציבורית אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות- ביוב זמן תקן: 8 שעות
נושאים: ריח מביוב אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות- ביוב זמן תקן: 2 ימים
נושאים: שאיבת בור רקב אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות- ביוב זמן תקן: 3 ימים
נושאים: תחנות סניקה אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות- ביוב זמן תקן: 3 ימים
נושאים: איתור ושיוך מונים אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות-מים זמן תקן: 5 ימים
נושאים: בדיקת תשתית להתקנת מונה אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות-מים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בעיית לחץ מים אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות-מים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: הפסקת מים אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות-מים זמן תקן: 4 שעות
נושאים: התקנת מונה אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות-מים זמן תקן: 3 ימים
נושאים: טופס 4 (חיבור מים וביוב) אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות- הנדסה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: טופס 4 - מענה ראשוני אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות - הנדסה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: טופס 4 - מסירה סופית אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות - הנדסה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות-מים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: מונה לבוררות אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות-מים זמן תקן: 10 ימים
נושאים: מונה מים תקול אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות-מים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: נזילת מים אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות-מים זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פרויקט החלפת מונים - קר"מ אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות-מים זמן תקן: 3 ימים
נושאים: פיצוץ צינור מים / פגיעה בעמודת מים אגף: תשתיות זורמות מחלקות: תשתיות זורמות-מים זמן תקן: 6 שעות
נושאים: אובדן/גניבה של כלב אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: אימוץ כלבים אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 5 ימים
נושאים: בעל חיים המצוי במבנה של מוסד חינוכי אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 3 שעות
נושאים: בעל כנף תוקפני בשטח הפרטי אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 7 ימים
נושאים: בעל כנף תוקפני בשטח הציבורי אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 7 ימים
נושאים: בקשה להיתר החזקת כלב מגזע מסוכן בתנאים ע"פ חוק אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה למתן פטור מעיקור / סירוס מסיבה בריאותית אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה להיתר החזקת כלב בתנאים ע"פ החוק אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 10 ימים
נושאים: בקשה לשחרור כלב משוטט מהסגר אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: טופס בקשה להיתר החזקת חיות משק בשטח פרטי/ ציבורי אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 14 ימים
נושאים: בקשה להחזקת כלב או חתול בפיקוח והשגחה אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 4 ימים
נושאים: בקשה למתן פטור מאגרה מוגדלת עקב גיל הכלב אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה לקבלת פטור עקב מצב רפואי מאגרה מוגדלת אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה לרישיון לכלב חדש/ לא במערכת אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: חיה ביתית שננשכה אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: חיה פצועה בתחומי ישוב אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 3 שעות
נושאים: חיות לכודות בשטח פרטי אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 3 שעות
נושאים: חיות משק משוטטות אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: טופס העברת בעלות על כלב אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: טופס ויתור על בעל חיים אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: טופס עדכון פרטים וטרינריה אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: כלב בית משוטט שידוע מי בעליו אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 1 ימים
נושאים: כלב בית משוטט שידוע מי בעליו פניה שנייה אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: כלב בית משוטט שלא ידוע מי בעליו אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 1 ימים
נושאים: כלב בר משוטט אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: כלב מסוכן אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 3 שעות
נושאים: נחש במוסד חינוכי אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 3 שעות
נושאים: נשיכה או שריטה של תושב אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 10 ימים
נושאים: פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 2 ימים
נושאים: פניות בנושא צער בעלי חיים אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 7 ימים
נושאים: תרנגול (זכר) בחצר בית אגף: תיאום ובקרה מחלקות: וטרינריה זמן תקן: 3 ימים
נושאים: טופס בקשה לקבלת מידע - לפי חוק חופש המידע התשנ"ח (1998) אגף: תיאום ובקרה מחלקות: חופש המידע זמן תקן: 30 ימים
נושאים: אי גידור אתרי בניה (ציבוריים) אגף: תיאום ובקרה מחלקות: פיקוח עירוני זמן תקן: 1 ימים
נושאים: השלכת פסולת במרחב הציבורי אגף: תיאום ובקרה מחלקות: פיקוח עירוני זמן תקן: 3 ימים
נושאים: השלכת פסולת בניה בפח אשפה אגף: תיאום ובקרה מחלקות: פיקוח עירוני זמן תקן: 3 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף: תיאום ובקרה מחלקות: פיקוח עירוני זמן תקן: 2 ימים
נושאים: מפגעים במרחב ציבורי אגף: תיאום ובקרה מחלקות: פיקוח עירוני זמן תקן: 3 ימים
נושאים: רכב נטוש אגף: תיאום ובקרה מחלקות: פיקוח עירוני זמן תקן: 60 ימים
נושאים: תלונה על סדר, ניקיון וגרוטאות אגף: תיאום ובקרה מחלקות: פיקוח עירוני זמן תקן: 3 ימים
נושאים: התאמת תכנית לעסק אגף: תיאום ובקרה מחלקות: רישוי עסקים זמן תקן: 7 ימים
נושאים: טופס בקשה לרישיון עסק אגף: תיאום ובקרה מחלקות: רישוי עסקים זמן תקן: 30 ימים
נושאים: טופס בקשת היתר לשימוש במרחב הציבורי אגף: תיאום ובקרה מחלקות: רישוי עסקים זמן תקן: 4 ימים
נושאים: טופס היתכנות לקיום עסק אגף: תיאום ובקרה מחלקות: רישוי עסקים זמן תקן: 40 ימים
נושאים: מפגעים בעסקים אגף: תיאום ובקרה מחלקות: רישוי עסקים זמן תקן: 7 ימים
נושאים: יצירת קשר אגף: תיירות מחלקות: תיירות זמן תקן: 2 ימים
נושאים: בקשה לעריכת אירועים המוניים (מעל ל-500 איש) אגף: תיאום ובקרה מחלקות: רישוי עסקים זמן תקן: 1 ימים
נושאים: בקשה לרישיון עסק לבריכת שחיה ציבורית מענה ראשוני אגף: תיאום ובקרה מחלקות: רישוי עסקים זמן תקן: 7 ימים