לכל תלמיד הגר ביישובי מועצה אזורית מטה בנימין אזור רישום אליו הוא שייך.
הסעות/החזרי נסיעות ניתנות רק לתלמידים הזכאים לכך, על פי אזורי הרישום ועל פי הנחיות משרד החינוך.
במידה ובית הספר אינו בתחומי מועצת בנימין יש להגיש בקשה לאישור לימודי חוץ בטופס המקוון.
גם אם הבקשה תאושר עקרונית, לא מובטחת זכאות להסעות או להחזרי נסיעות.
 
 

שם היישוב

ממלכתי

ממלכתי דתי

אדם - גבע בנימין

גן מעורב באדם
יסודי מעורב אדם ועולמו
חטיבה מעורב בירושלים
תיכון מעורב בירשלים

גן מעורב באדם
יסודי בנים/בנות אהבת תורה
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע בני בנימין בית אל
חטיבה בנות אולפנת עפרה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע בני בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה

אחיה

יסודי מעורב באריאל
חטיבה מעורב באריאל
תיכון מעורב באריאל

גן מעורב באחיה
יסודי בנים אהל שילה
יסודי בנות אהל שילה
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע עלי
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע שילה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע עלי
תיכון בנות אולפנת בנ"ע שילה

אלון

גן מעורב מעלה אדומים
יסודי מעורב מעלה אדומים
תיכון כ.א.ן

יסודי מעורב כפר אדומים
תיכון בנים בירושלים
תיכון בנות אולפנת עפרה
תיכון בנות ירושלים

אש קודש

יסודי מעורב באריאל
חטיבה מעורב באריאל
תיכון מעורב באריאל

יסודי בנות אוהל שילה בנות
יסודי בנים אהל שילה בנים
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע שילה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע עלי
תיכון בנות אולפנת בנ"ע שילה

בית חורון

גן מעורב בבית חורון
יסודי מעורב בירושלים
חטיבה מעורב במודיעין-מכבים-רעות
תיכון מעורב במודיעין-מכבים-רעות

גן מעורב בבית חורון
יסודי מעורב בבית חורון
חטיבה בנים בירושלים
חטיבה בנים במודיעין-מכבים-רעות
חטיבה בנות אולפנת עפרה
חטיבה בנות מודיעין-מכבים-רעות
תיכון בנים בירושלים
תיכון בנים מודיעין-מכבים-רעות
תיכון בנות אולפנת עפרה
תיכון בנות מודיעין-מכבים-רעות

גבעון החדשה

גן מעורב בגבעון החדשה
יסודי מעורב בירושלים (הסעות יצאו לבית ספר ממלכתי ג' רמות ולבית ספר יד המורה)
חטיבה מעורב בגבעת זאב
תיכון מעורב בירושלים

גן מעורב בבית חורון
יסודי מעורב בית הספר בית חורון
חטיבה בנים בירושלים
חטיבה בנות אולפנת עפרה
תיכון בנים בירושלים
תיכון בנות אולפנת עפרה

גבעת אסף

תיכון כ.א.ן

גן מעורב בית אל
יסודי בנים/בנות בית אל
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע בני בנימין בית אל
חטיבה בנות אולפנת עפרה
ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה

גבעת הראל

יסודי מעורב באריאל
חטיבה מעורב באריאל
תיכון מעורב באריאל

גן מעורב בגבעת הראל
יסודי בנות אהל שילה בנות, יסודי בנים אוהל שילה בנים
חטיבה בנים ישבת בנ"ע עלי
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע שילה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע עלי
תיכון בנות אולפנת בנ"ע שילה

גני מודיעין

יסודי במודיעין-מכבים-רעות
תיכון במודיעין-מכבים-רעות

גן מעורב בגני מודיעין
יסודי בנים/בנות רמת מודיעין חשמונאים
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע נריה טלמון
חטיבה בנות במודיעין-מכבים-רעות
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד בחשמונאים
חטיבה בנים מודיעין מכבים-רעות
תיכון בנות אולפנת בנ"ע נריה
תיכון בנות במודיעין-מכבים-רעות
תיכון בנים ישבת בנ"ע נר תמיד חשמונאים
תיכון בנים מודיעין מכבים-רעות

דולב

גן מעורב בנילי
יסודי מעורב בנילי
חטיבה מעורב במודיעין-מכבים-רעות
תיכון מעורב במודיעין-מכבים-רעות

גן מעורב בדולב
יסודי בנים אריאל בטלמון
יסודי בנים נהג כצאן יוסף נריה
יסודי בנות דרך יהודית דולב
יסודי בנות תתמ"ד בנות נריה
יסודי בנות אהבת ישראל  נחליאל
תיכון בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד חשמונאים
תיכון בנות אולפנת בנ"ע נריה

חרשה

ללא מיפוי

גן בחרשה
יסודי בנים אריאל בטלמון
יסודי בנים נהג כצאן יוסף- נריה
יסודי בנות דרך יהודית  בדולב
יסודי בנות תתמ"ד בנות נריה
יסודי בנות אהבת ישראל נחליאל
תיכון בנים ישבת בנ"ע נר תמיד חשמונאים
תיכון בנות אולפנת בנ"ע נריה

חשמונאים

גן מעורב במודיעין-מכבים-רעות
יסודי מעורב במודיעין-מכבים-רעות
חטיבה מעורב במודיעין-מכבים-רעות
תיכון מעורב במודיעין-מכבים-רעות

גן מעורב בחשמונאים
יסודי בנים/בנות רמת מודיעין בחשמונאים
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד חשמונאים
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע נריה טלמון
חטיבה בנות מודיעין-מכבים-רעות
תיכון בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד חשמונאים
תיכון בנות אולפנת בנ"ע נריה
תיכון בנות במודיעין-מכבים-רעות

טלמון

גן מעורב בנילי
יסודי מעורב בנילי
חטיבה מעורב מודיעין-מכבים-רעות
תיכון מעורב מודיעין-מכבים-רעות

גן מעורב בטלמון
יסודי בנים אריאל בטלמון
יסודי בנים נהג כצאן יוסף נריה
יסודי בנות דרך יהודית  בדולב
יסודי בנות תתמ"ד בנות נריה
יסודי בנות אהבת ישראל נחליאל
תיכון בנים ישבת בנ"ע נר תמיד חשמונאים
תיכון בנות אולפנת בנ"ע נריה

כוכב השחר

גן מעורב ברימונים
יסודי מעורב בירושלים
חטיבה מעורב בירושלים
תיכון מעורב בירושלים

גן מעורב בכוכב השחר
יסודי בנות כוכב השחר בנות
יסודי בנים אהבת יצחק כוכב השחר
חטיבה בנות אולפנת עפרה
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל

כוכב יעקב

גן מעורב בירושלים
יסודי מעורב בירושלים
חטיבה מעורב בירושלים
תיכון מעורב בירושלים

גן מעורב כוכב יעקב
יסודי בנות אורית אדית כוכב יעקב
יסודי בנים אור לציון כוכב יעקב
תיכון בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת צביה כוכב יעקב

כפר אדומים

גן מעורב מעלה אדומים
יסודי מעורב מעלה אדומים
תיכון כ.א.ן

גן מעורב בכפר אדומים
יסודי מעורב בכפר אדומים
תיכון בנים בירושלים
תיכון בנות אולפנת עפרה
תיכון בנות ירושלים

כפר האורנים

גן מעורב בכפר האורנים
יסודי מעורב בכפר האורנים
תיכון מעורב במודיעין-מכבים-רעות

גן מעורב בחשמונאים
יסודי בנים/בנות רמת מודיעין בחשמונאים
חטיבה בנים במודיעין-מכבים-רעות
חטיבה בנות במודיעין-מכבים-רעות
תיכון בנים במודיעין-מכבים-רעות
תיכון בנות במודיעין-מכבים-רעות

כרם רעים

יסודי מעורב בנילי
חטיבה מעורב מודיעין-מכבים-רעות
תיכון מעורב מודיעין-מכבים-רעות

גן מעורב כרם רעים
יסודי בנים אריאל  בטלמון
יסודי בנים נהג כצאן יוסף בנריה
יסודי בנות דרך יהודית בדולב
יסודי בנות תתמ"ד בנות נריה
יסודי בנות אהבת ישראל נחליאל
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע נריה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד חשמונאים
תיכון בנות אולפנת בנ"ע נריה

מבוא חורון

ללא מיפוי

גן מעורב מבוא חורון
יסודי בנים נטעים בנים
יסודי בנות נטעים בנות מבוא חורון
תיכון בנים בשעלבים
תיכון בנות בשעלבים

מגרון

ללא מיפוי

גן מעורב במגרון
יסודי בנים/בנות פסגות
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
חטיבה בנות אולפנת עפרה
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה

מכמש

גן מעורב בירושלים
יסודי מעורב בירושלים
חטיבה מעורב בכפר אדומים
תיכון מעורב בכפר אדומים

גן מעורב במעלה מכמש
יסודי בנים/בנות מעלה מכמש
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
חטיבה בנות אולפנת עפרה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה

מעלה לבונה

גן מעורב באריאל
יסודי מעורב באריאל
חטיבה מעורב באריאל
תיכון מעורב באריאל

גן מעורב במעלה לבונה
יסודי בנים אוהל שילה בנים
יסודי בנות אוהל שילה בנות בשילה
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע עלי
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע בשילה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע עלי
תיכון בנות אולפנת בנ"ע שילה

מצפה דני

גן מעורב בירושלים
יסודי מעורב בירושלים
חטיבה מעורב בכפר אדומים
תיכון כ.א.ן

גן מעורב במעלה מכמש
יסודי בנים/בנות מעלה מכמש
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
חטיבה בנות אולפנת עפרה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה

מצפה חגית

יסודי מעורב מעלה אדומים
תיכון כ.א.ן

גן מעורב במעלה מכמש
יסודי מעורב בכפר אדומים
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה

מצפה יריחו

גן מעורב במעלה אדומים
יסודי מעורב במעלה אדומים
חטיבה מעורב במעלה אדומים
תיכון מעורב במעלה אדומים

גן מעורב במצפה יריחו
יסודי בנים/ בנות תתמ"ד מצפה יריחו
יסודי בנים ת"ת מצפה יריחו
חטיבה בנים במעלה אדומים
חטיבה בנות במעלה אדומים
תיכון בנים במעלה אדומים
תיכון בנות במעלה אדומים

מצפה כרמים

גן מעורב ברימונים
יסודי מעורב בירושלים
חטיבה מעורב בירושלים
תיכון מעורב בירושלים

גן מעורב בכוכב השחר
יסודי בנות כוכב השחר
יסודי בנים אהבת יצחק כוכב השחר
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
חטיבה בנות אולפנת עפרה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה

מתיתיהו

ללא מיפוי

גן מעורב במתיתיהו
יסוד בנים/בנות רמת מודיעין בחשמונאים יסודי מוכשר בנים/בנות מודיעין עלית
חטיבה בנים במודיעין-מכבים-רעות
חטיבה בנות במודיעין-מכבים-רעות
תיכון בנים מערבא מתתיהו
תיכון בנות במודיעין-מכבים-רעות

נוה צוף - חלמיש

גן מעורב בבית אריה
יסודי מעורב במודיעין
תיכון מעורב במודיעין-מכבים-רעות

גן מעורב בנווה צוף
יסודי בנים/בנות בנווה צוף
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד בחשמונאים
חטיבה בנות אולפנת עפרה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד  בחשמונאים
תיכון בנות אולפנת עפרה

נווה ארז

גן מעורב בירושלים
יסודי מעורב בירושלים
חטיבה מעורב בכפר אדומים
תיכון כ.א.ן

גן מעורב במעלה מכמש
יסודי בנים/בנות מעלה מכמש
חטיבה בנים נר תמיד בבית אל
חטיבה בנות אולפנת עפרה
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת  עפרה

נופי פרת

גן מעורב מעלה אדומים
יסודי מעורב מעלה אדומים
תיכון מעורב כפר אדומים

יסודי מעורב כפר אדומים
תיכון בנים בירושלים
תיכון בנות אולפנת  עפרה
תיכון בנות ירושלים

נחליאל

ללא מיפוי

גן מעורב נחליאל
גנים נפרדים בנחליאל
יסודי בנים בי"ס אריאל בטלמון
יסודי בנים נוהג כצאן יוסף בנריה
יסודי בנות דרך יהודית בדולב
יסודי בנות תתמ"ד בנריה
יסודי בנות אהבת ישראל בנחליאל
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע נריה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד בחשמונאים
תיכון בנות אולפנת בנ"ע נריה 

נילי

גן מעורב בנילי
יסודי מעורב נילי
תיכון מעורב מודיעין-מכבים-רעות

גן מעורב בחשמונאים
יסודי מעורב בחשמונאים
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד בחשמונאים
חטיבה בנות במודיעין-מכבים-רעות
תיכון בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד בחשמונאים
תיכון בנות במודיעין-מכבים-רעות

נעלה

גן מעורב בנעלה
יסודי מעורב לביא בנעלה
חטיבה מעורב במודיעין-מכבים-רעות
תיכון מעורב במודיעין-מכבים-רעות

גן מעורב בחשמונאים
יסודי בנים/בנות רמת מודיעין בחשמונאים
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד בחשמונאים
חטיבה בנות במודיעין-מכבים-רעות
תיכון בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד בחשמונאים
תיכון בנות במודיעין-מכבים-רעות

נריה

גן מעורב בנילי
יסודי מעורב בנילי
חטיבה מעורב מודיעין-מכבים-רעות
תיכון מעורב מודיעין-מכבים-רעות

יסודי בנים נהג כצאן יוסף נריה
יסודי בנות דרך יהודית בדולב
יסודי בנות תתמ"ד בנות נריה
יסודי בנות אהבת ישראל נחליאל
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע נריה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע נר תמיד  בחשמונאים
תיכון בנות אולפנת בנ"ע נריה

סנה

גן מעורב באדם
יסודי מעורב אדם ועולמו באדם
חטיבה מעורב בירושלים
תיכון מעורב בירשלים

גן באדם
יסודי אהבת התורה באדם
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה

עדי עד

יסודי מעורב באריאל
חטיבה מעורב באריאל
תיכון מעורב באריאל

יסודי בנות אוהל שילה בנות
יסודי בנים אוהל שילה בנים בשילה
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע עלי
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע שילה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע עלי
תיכון בנות אולפנת בנ"ע שילה

עטרת

גן מעורב בירושלים
יסודי מעורב בירושלים
חטיבה מעורב בירושלים
תיכון מעורב בירושלים

גן מעורב בעטרת
יסודי בנים/בנות בנווה צוף
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
חטיבה בנות אולפנת נריה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות  אולפנת נריה

עלי

גן מעורב באריאל
יסודי מעורב באריאל
חטיבה מעורב באריאל
חטיבה מעורב מעלה אפרים
תיכון מעורב באריאל
תיכון מעורב מעלה אפרים

גן מעורב בעלי
יסודי בנים מעין חיים עלי
יסודי בנות כרמי חן עלי
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע עלי
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע  שילה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע עלי
תיכון בנות  אולפנת בנ"ע שילה

עמיחי

ללא מיפוי

גן מעורב בעמיחי
יסודי בנים אוהל שילה בנים
יסודי בנות אוהל שילה בנות
יסודי בנים זמרת הארץ עמיחי
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע שילה
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע עלי
תיכון בנות אולפנת בנ"ע שילה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע עלי

ענתות

גן מעורב בענתות
יסודי מעורב בירושלים
חטיבה מעורב בירושלים
תיכון מעורב בירושלים

גן מעורב בירושלים
יסודי מעורב בירושלים (הסעות יצאו לבית ספר יאנוש קורצ'אק ולבית ספר פרנקל)
חטיבה בנים בירושלים
חטיבה בנות בירושלים
תיכון בנים בירושלים
תיכון בנות בירושלים

עפרה

גן מעורב באדם
יסודי מעורב אדם ועולמו באדם
חטיבה מעורב בירושלים
תיכון מעורב בירושלים

גן מעורב בעפרה
יסודי בנות חן עפרה
יסודי בנים נחלת בנימין בעפרה
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
חטיבה בנות אולפנת עפרה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה

פסגות

יסודי באדם
תיכון מעורב בכפר אדומים 

גן מעורב בפסגות
יסודי בנים/בנות פסגות
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
חטיבה בנות אולפנת עפרה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה

קידה

יסודי מעורב באריאל
חטיבה מעורב באריאל
תיכון מעורב באריאל

יסודי בנים אהל שילה בנים
יסודי בנות אהל שילה בנות
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע עלי
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע שילה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע עלי
תיכון בנות אולפנת בנ"ע שילה

רימונים

גן מעורב ברימונים
יסודי מעורב בירושלים (הסעות יצאו לבית ספר ממלכתי א' פסגת זאב)
יסודי מעורב אדם ועולמו באדם
חטיבה מעורב בירושלים
תיכון מעורב בירושלים

גן מעורב ברימונים
יסודי בנים/בנות מעלה מכמש
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
חטיבה בנות אולפנת  עפרה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנות אולפנת עפרה

שבות רחל

יסודי מעורב באריאל
חטיבה מעורב באריאל
תיכון מעורב באריאל

יסודי בנים אהל שילה בנים
יסודי בנות אהל שילה בנות בשילה
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע עלי
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע שילה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע עלי
תיכון בנות אולפנת בנ"ע  שילה

שילה

גן מעורב באריאל
יסודי מעורב באריאל
חטיבה מעורב באריאל
תיכון מעורב באריאל

גן מעורב בשילה
יסודי בנים אהל שילה בנים
יסודי בנות אהל שילה בנות
חטיבה בנים ישיבת בנ"ע עלי
חטיבה בנות אולפנת בנ"ע שילה
תיכון בנים ישיבת בנ"ע עלי
תיכון בנות אולפנת בנ"ע  שילה

תל ציון

ללא מיפוי

יסודי בנים חרדים ת"ת המסילה, ת"ת איילת השחר, אור לציון, ת"ת תורת מנחם
יסודי בנות בית יעקב, תל ציון, כוכב יעקב בנות
ישיבת בנ"ע מטה בנימין בבית אל
תיכון בנים, ישיבה קטנה תל ציון, ישיבת בנ"ע בני בנימין בבית אל
תיכון בנות סמינר תל ציון, אולפנת צביה כוכב יעקב