שלב 2 ברישום למעונות יום לשנת הלימודים תשפ"ג הסתיים. לאחר תקופת הרישום ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד, יש לפנות למנהלת המעון לקבל אישור ורישום.

שלב 3 נפתח וניתן להגיש בקשה להנחה

 

רישום למעונות - כל מה שרצית לדעת

כיצד מבצעים את הרישום?

הרישום מתבצע ישירות באגף למעונות יום ומשפחתונים באופן מקוון.

רק לאחר אישור קבלה למעון מהאגף למעונות יום יתבצע רישום מקוון במועצה דרך קליקטאק.

שלב 2 - רישום דרך קליקטאק, ברישום למעונות יום לשנת הלימודים תשפ"ג הסתיים. לאחר תקופת הרישום ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד לאחר אישור ממנהלת המעון.

לידיעתכם, במידה ולא נרשמתם עד מועד זה, על אף רישומכם באגף למעונות יום של משרד הכלכלה, מקומכם עובר לילד הבא בתור. 


מתי אפשר לבצע את הרישום?

הרישום המקוון באגף למעונות יום הסתיים, רישום מאוחר מתבצע דרך מנהלת המעון על בסיס מקום פנוי בלבד. 

שלב 2, רישום דרך קליקטאק, ברישום למעונות יום לשנת הלימודים תשפ"ג הסתיים. לאחר תקופת הרישום ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד לאחר אישור ממנהלת המעון.

לידיעתכם, במידה ולא נרשמתם עד מועד זה, על אף רישומכם באגף למעונות יום של משרד הכלכלה, מקומכם עובר לילד הבא בתור. 


מהם גילאי הרישום למעון יום מוכר?

ילדים אשר נולדו החל מיום 01.01.2020


אפשר להירשם רק באתר או גם אצל מנהל/ת המעון?

הרישום המקוון באגף למעונות יום הסתיים, רישום מאוחר מתבצע דרך מנהלת המעון על בסיס מקום פנוי בלבד. 

שלב 2, רישום דרך קליקטאק, ברישום למעונות יום לשנת הלימודים תשפ"ג הסתיים. לאחר תקופת הרישום ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד לאחר אישור ממנהלת המעון.

לידיעתכם, במידה ולא נרשמתם עד מועד זה, על אף רישומכם באגף למעונות יום של משרד הכלכלה, מקומכם עובר לילד הבא בתור. 


האם צריך לרשום גם ילדים ממשיכים וילדי רווחה?

יש לרשום את כל הילדים שאתם מעוניינים לשבץ במעון, כולל ילדים ממשיכים וילדי רווחה.


מה קורה אם לא רשמתי את הילד למעון?

הרישום המקוון באגף למעונות יום הסתיים, רישום מאוחר מתבצע דרך מנהלת המעון על בסיס מקום פנוי בלבד. 


איך רושמים יותר מילד אחד?

ניתן לבצע רישום ליותר מילד אחד באותה בקשת רישום.


מתי יגיעו אישורי קבלה להורים?

אישורי קבלה נשלחו להורים בסוף חודש מרץ בדו"אל/מסרון.


מתי בכל זאת נרשמים למעון דרך המועצה?

שלב 2, רישום דרך קליקטאק, ברישום למעונות יום לשנת הלימודים תשפ"ג הסתיים. לאחר תקופת הרישום ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד לאחר אישור ממנהלת המעון.

לידיעתכם, במידה ולא נרשמתם עד מועד זה, על אף רישומכם באגף למעונות יום של משרד הכלכלה, מקומכם עובר לילד הבא בתור. 


לכמה מעונות אפשר להירשם?

יש לבחור 2 מעונות יום, ניתן לבחור איזה מעון יהיה בעדיפות ראשונה ואיזה מעון בעדיפות שניה.


מה המשמעות של העדיפויות בבחירת המעונות?

אם ילד התקבל למעון שנבחר בעדיפות הראשונה הילד ישובץ במעון זה והרישום שבוצע למעון שבעדיפות השנייה מבוטל.