מאגר ספקים ויועצים דיגטלי 

מכרזי החברה הכלכלית

מכרזי כוח אדם ומודעות דרושים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבנייה מכרז מס' 54/21 חיצוני 14/10/2021 21/10/2021
מנהל/ת מחלקת מחקר ומידע מכרז מס' 52/21 חיצוני 14/10/2021 21/10/2021

עבור לארכיון המכרזים