מכרזי כוח אדם ומודעות דרושים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
עו"ס חוק נוער/ ילדים בסיכון חיצוני 23/05/2023 31/05/2023
עו"ס נפגעי עבירה חיצוני 23/05/2023 31/05/2023
עו"ס משפחה חיצוני 23/05/2023 31/05/2023
מ"מ עו"ס לטיפול בהתמכרויות ויחידת האיתור לנוער בסיכון חיצוני 23/05/2023 31/05/2023
מנהל/ת אגף תשתיות זורמות מכרז מס' 28/23 חיצוני 23/05/2023 05/06/2023

עבור לארכיון המכרזים