מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00

טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ"ל
שם תפקיד טלפון דוא"ל
אילן רום מנכ"ל המועצה 02-9977105
שלומית טאובר מנהלת לשכת מנכ"ל 02-9977105
יאיר יצהרי רמ"ט מנכ"ל 02-9977737

אחריות המחלקה 

 

על מנכ"ל המועצה מוטלת האחריות הכוללת על הפעילות השוטפת של המועצה, באמצעות מנהלי המחלקות. אחריות זו כוללת:

  1. אחריות על הפעילות התקינה של  מחלקות המועצה - תיאום, פיקוח ובקרה.
  2. אחריות על הפעלת המנגנון המורחב של המועצה, כולל כוח אדם, שכר וציוד.
  3. אחריות על הפעילות התקינה של מליאת המועצה והוועדות
  4. אחריות על הטיפול בפניות הציבור
  5. אחריות על פרויקטים מיוחדים..

 

חוק חופש המידע >>