במחלקת החינוך העל יסודי פועלים לקידום מערכת חינוך על יסודית מצוינת בבנימין, שתיתן מענה לצרכים המגוונים של הנוער בבנימין, מתוך הקשבה ושיח עם התושבים ומוסדות החינוך. כמו כן אנו מקדמים פיתוח של מרחבי למידה חדשניים, יוזמים ומעודדים תהליכים פדגוגיים מגוונים ופיתוח מקצועי של צוותי החינוך.