הליך הרישום לבתי הספר העל יסודיים מתקיים במקביל לתהליך ההכוון המתקיים בבתי הספר היסודיים, הכולל יעוץ והכוונה לקראת בחירת המוסד התיכוני אליו הם ירשמו. מוצע להורים להיעזר בצוות החינוכי בבתי הספר היסודיים והחטיבות, בעצה והכוון למוסדות המתאימים, אגף החינוך, באמצעות מחלקת הביקור הסדיר, יסייע במידת הצורך, בכל בעיה או קושי ברישום.

נהלי הרישום לחטיבות הביניים ולבתי הספר העל יסודיים

נהלי הרישום

הרישום לכיתה ז' יתבצע במוסדות החינוך הקולטים על פי אזורי הרישום.

הרישום לכיתה ט' יתבצע במוסדות החינוך עצמם. לישיבות התיכוניות ולאולפנות יש לבצע רישום במקביל באתר האינטרנט של מנהל החינוך הדתי במשרד החינוך.

תאריכי הרישום:  הרישום החל ביום ראשון ח' בטבת 1.1.23.

*רישום באתר החמ"ד אינו פוטר מרישום במוסדות וכן להיפך.


אזורי רישום ואישור לימודי חוץ

לכל תלמיד הגר ביישובי מועצה אזורית מטה בנימין אזור רישום אליו הוא שייך.

הסעות/החזרי נסיעות ניתנות רק לתלמידים הזכאים לכך, על פי אזורי הרישום ועל פי הנחיות משרד החינוך.

במידה ובית הספר אינו בתחומי מועצת בנימין יש להגיש בקשה לאישור לימודי חוץ.

גם אם הבקשה תאושר עקרונית, לא מובטחת זכאות להסעות או להחזרי נסיעות.


רישום למוסדות על יסודיים ברשויות שכנות

הרישום לתיכונים ברשויות שכנות מתבצע על פי הנוהל ברשות הקולטת. נא עקבו אחר הפרסומים של הרשויות הרלוונטיות. ההסעות למוסדות החינוך, כפופות לאזורי הרישום ולמדיניות משרד החינוך ולהחלטותיו.


חשוב לדעת - התאמה ושיבוץ

מידע אודות המוסדות העל יסודיים בבנימין ובבית אל נמצא כאן מטה באתר המועצה. בנוסף, מידע והרשמה לכלל האולפנות והישיבות התיכוניות בארץ מופיעים באתר האינטרנט של מנהל החינוך הדתי במשרד החינוך.

נדגיש, כי מוסדות החינוך בבנימין מעוניינים לקבל את ילדי בנימין.

יחד עם זאת, קיימים שיקולים רבים בקבלת ההחלטה על השיבוץ המתאים ובכלל זה העדפה והתאמה של התלמיד, ויכולת המוסד לתת מענה חינוכי פדגוגי הולם ומתאים לתלמיד.