מחלקת מעונות אחראית לקיום מסגרות חינוך לגיל הרך מגילאי 3.5 חודשים ועד 3 שנים כדי לאפשר לאימהות להשתלב במעגל העבודה. המחלקה אחראית על הפעלת המעונות, פיקוח והדרכה, תקצוב המעונות ועוד. במטה בנימין ישנם 30 מעונות בניהול המועצה ובהם כ- 1,500 ילדים וכ- 250 עובדות בנוסף קיימים 5 מעונות נוספים בפיקוח המועצה.