מנהל תפעול מנהל, מתחזק ומפתח את התשתיות הפיזיות בבנימין בצורה מיטבית וחסכונית, על מנת לקיים בישובים איכות חיים גבוהה, פיתוח, התפתחות והמשך צמיחה.

אגף שפ"ע אחראי על פינוי אפה, תשתיות זורמות, כבישים, חשמל, מתקני משחק ומגרשי ספורט.

אגף תיאום ובקרה אחראי על רישוי עסקים, פיקוח עירוני, וטרינריה, יזמים, אכיפה משפטית ואחזקת מוסדות חינוך.

יצירת קשר עם מנהל תפעול