מנהל תפעול מנהל, מתחזק ומפתח את התשתיות הפיזיות בבנימין בצורה מיטבית וחסכונית, על מנת לקיים בישובים איכות חיים גבוהה, פיתוח, התפתחות והמשך צמיחה.

יצירת קשר עם מנהל תפעול