מנהל תפעול מנהל, מתחזק ומפתח את התשתיות הפיזיות בבנימין בצורה מיטבית וחסכונית, על מנת לקיים בישובים איכות חיים גבוהה, פיתוח, התפתחות והמשך צמיחה.

בין הנושאים פינוי אפה, תשתיות זורמות, כבישים, חשמל, וטרינריה מתקני משחק ומגרשי ספורט, אכיפה משפטית ואחזקת מוסדות חינוך.