האגף פועל לשיפור הביטחון ותחושת הביטחון של התושבים. העלאת הרמת המבצעית של רכזי הביטחון וצוותי מתנדבים ביישובים, שימור ושיפור הקשר עם גורמי הביטחון בשעת חירום ומוכנות מיטבית של היישובים והמועצה לשעת חירום.