האגף לשירותים חברתיים מציע את שירותיו לתושב, לקידום רווחתו האישית החברתית והקהילתית. העובדים הסוציאליים כאן עבורכם לתת שירות מקצועי ליצירת שינוי, חיזוק והעצמה של הפרט, המשפחה והקהילה, מתוך שמירה על כבוד ועל חסיון מקצועי. האגף לשירותים חברתיים מציע מגוון רב של שירותים בתחומים שונים: פרט ומשפחה, צרכים מיוחדים, אזרחים ותיקים, מרכז עוצמה, סדרי דין, ילד ונוער, נוער בסיכון, צעירים, טיפול בהתמכרויות, מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, טיפול בנשים וגברים שעברו פגיעה מינית, התנדבות ועוד.