מחלקת רישוי עסקים פועלת על פי חוק רישוי עסקים, ואנו במחלקה פועלים על פי חוק זה ויישומו כדי להבטיח את שלומו של הציבור לרבות הבטחת איכות של הסביבה, בריאות הציבור, בטיחות ועוד. המחלקה נותנת ליווי לעסק החל מפתיחת התיק ועד לעמידה מול הגורמים הפנימיים והחיצוניים כדי לעזור ולהקל על בעל העסק עד קבלת הרישיון המיוחל. המחלקה מאשרת ומטפלת בכל האירועים ההמוניים בשיתוף פעולה עם המשטרה. המחלקה מבצעת ביקורות בעסקים במסגרת השוטף ובעת הצורך מבצעת אכיפה.