מנהל כספים ויחידותיו מטפל בתחומים פיננסיים רבים כגון: הקצבות ישובים, הנהלת חשבונות, תשלומים לספקים ולקבלנים, גביה, ביקורת, תקציב, חוזים, טיפול משפטי, ביטוחי המועצה והישובים, ניהול כספי תקין, הנהלת חשבונות, ביקורת ועוד.