מחלקת פינוי אשפה פועלת בכל יום לאורך השנה על מנת לשמור על ישובי בנימין נקיים ומטופחים. אנו מנהלים את מערך פינוי האשפה והגזם ברחבי המועצה  ומקדמים את תחום המיחזור תוך שמירה מירבית על יעילות, ותדירות בשירות, לרווחת התושבים.