אנו פועלים לשמור על האיזון בין עולם החי לבין התושבים  ביישובי בנימין . מצד אחד עומדים לנגד עינינו בריאות ובטחון הציבור ומצד שני שמירה על רווחת בעלי החיים בהתאם לחוק ובכפוף למדיניות המועצה. אנו פועלים לאכיפה יעילה, מכבדת מחד אך נחושה מאידך, בתחום מכירת המזון והחזקת בעלי חיים ולטיפול במפגעי צער בעלי חיים.