המחלקה אחראית על ביטחון ומרכיבי הביטחון של כל מוסדות החינוך בשטחי המועצה: מעונות, גנים ובתי ספר יסודיים ועל יסודיים.

במסגרת זו מתקיים קשר ופיקוח צמוד על חברות אבטחה ועל המאבטחים עצמם.

המחלקה אחראית על תרגולים והכשרות של צוותי בטחון וצוותים חינוכיים, ביקורים במוס"ח, ביקורות על ציוד חרום – רפואי וכיבוי אש במוס"ח, מוכנות מקלטים.

המחלקה מנהלת במועצה את נושא "מפעל ראוי" – גוף הרשאי לספק נשק לעובדיו. במסגרת זו אחראית המחלקה על ניפוק הנשק, ביצוע ההכשרות והענקת רישיונות למחזיקי נשק, מקרב עובדי מערכת החינוך, המועצה, המתנ"ס והחברה לפיתוח.

בשטחי המועצה מעל 330 מוסדות חינוך. מערך האבטחה כולל כ- 120 מאבטחים משלוש חברות אבטחה שונות, עליהם מפקחים 3 סיירים מטעם המדור.

דורון כהן
מנהל מחלקת ביטחון מוסדות חינוך
בתאל יאנושי
מזכירת מחלקת מוסדות חינוך
יעקב דולב
קב"ט מוס"ח
איתיאל דהרי
קב"ט מוס"ח
ישי מימון
קב"ט מוס"ח מערבי