שלמה זערור
ראש מדור רפואה וחירום
02-9977287
153-2-9977100

המדור אחראי על רפואת החירום והבריאות במועצה, מערך המונה כ-20 אמבולנסים, נגררי אר"ן ועוד.

בנוסף אחראי המדור על מערך קשר ותקשורת בחירום, הכולל מכשירי קשר, תשתיות עצמאיות ותשתיות המתואמות עם הצבא (ביפרים ועוד).

המדור אחראי להכנת המועצה לחירום כולל הצטיידות ובקרת מקלטים ותרגול המועצה.

בנוסף מטפל המדור בכ-600 מתנדבים בתחומים שונים (מד"א כיבוי אש, איחוד הצלה, משמר אזרחי)