המדור אחראי על ניהול מערך ההדרכה של אגף הביטחון והפעלת אתר האימונים בשילה. הדרכה והכשרה של מערכי החירום היישוביים – כיתות הכוננות, צח"י, חמ"ל, חבירה תוך שת"פ עם גורמי הצבא.

כלבים ומרכיבי ביטחון

שיבי כהן ארזי
אחראי כלבי ומרכיבי בטחון
 
המדור אחראי על מערך של כ- 160 כלבי בטחון המוצבים במספר יישובים במועצה. הכלבים משמשים "גדר בטחון חיה" ליישובים. במסגרת זו מתקיימת אחזקה וטיפול בכלבים, הכשרה של כלבנים ביישובים, אחזקת כלביה שנבנתה לצורך הפרויקט – הנותנת שרות גם למחלקה הווטרינרית - אחזקת קווי כלבים כולל ריסוס עשביה לאורך הכבלים. המדור אחראי על מענה אחזקה והקמה של שערים ביישובים.

 

דיווח על תאונה/פגיעה בשערי ביטחון בישובים

רבש"צ/ מזכיר יקר,

יש למלא טופס דיווח על תאונה/פגיעה בשערי ביטחון בישובים בכל מקרה אשר נפגע שער/מחסום ביישובך.

ללא מילוי הטופס במלאו לא נוכל לטפל באירוע ולפנות לחברת הביטוח כנדרש.