למוקד ביטחון:

1208 או 02-9974106

על המוקד

מוקד בנימין אחראי על הפעלת מוקד בטחוני וניהול אירועי חרום בזמן שגרה. המוקד יפעל לסייע ולנהל מעבר משגרה לחירום.

המוקד הביטחוני פועל בשיתוף פעולה מלא עם גורמי הביטחון השונים ובהם משטרת ישראל, צבא, איחוד הצלה, זק"א, מד”א וכיבוי אש.

המוקד הביטחוני – פועל לקבלת והפצת מידע אמין והפעלת מערך החרום של המועצה ע"פ סוג האירוע ורמתו.

חשוב לשמור את מספרי המוקד בביתך ובטלפון הנייד.

יאיר שוסהיים
מנהל מוקד