כל תקציבי המועצה אושר על ידי מליאת המועצה בתום יום דיון מרוכז. התקציב מאושר ע"י מליאת המועצה מדי שנה ומהווה בסיס לפעילות השוטפת של המועצה בכל תחומי הפעילות המוניציפאלית.

 

הפעילות המוניציפאלית המתוקצבת כוללת:

 • פעילות חינוך: מגיל 3 חודשים (מעונות יום) עד ביה"ס תיכון, לרבות שירותי התפתחות הילד.
 • אחזקה ושיקום תשתיות: כבישים, ביוב, תאורה.
 • פינוי אשפה.
 • תברואה מונעת: הדברות, ריסוסים, מלחמה בכלבת.
 • אחזקת מרכיבי ביטחון.
 • פעילות וועדים מקומיים.
 • שירותי רווחה.
 • הפעלת מערך מתנדבים ואמבולנסים.
 • פעילות תרבות ונוער- תקציב מועבר למתנ"ס.
 • שירותי דת: תקציב מועבר למועצה הדתית.
 • תמיכה למוסדות להשכלה גבוהה, ועמותות