אנשי קשר ודרכי התקשרות

אליעזר רוזנבאום
מנהל רכש
רעות סמואל
רכזת ביטוחים והקצבות יישובים

 

מידע וטפסים

 

ביטוח תלמידי מעונות גנים ובתי ספר

דמי ביטוח תלמידים לשנים 2022-2023 הם 69 ש"ח.

ביולי 2016 נקבע ע"י הכנסת כי  תלמיד שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.

מטרת החוק היא יצירת שוויון בנטל דמי הביטוח עבור תאונות אישיות לתלמידים. זאת על ידי חיוב רשויות חינוך המקומיות להתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים עם זכיין אחד הנבחר במכרז פומבי שעורכת חברה משותפת לכלל הרשויות.

דמי הביטוח נגבים מהורי התלמידים כתשלום חובה ושיעורם מאושר על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת.

גביית התשלום נעשית על ידי קישור תשלום שישלח להורים.

למידע נוסף באתר משרד החינוך

   

נזקי שיניים

החל מ1.1.20, פוליסת ביטוח התלמידים אינה משפה בנושאי נזקי שיניים.

יש לפנות לקופ"ח בה מבוטח הילד הנפגע.

למידע נוסף באתר משרד החינוך